Mail
 in Arbeidsrecht, quarantaine, reisadvies oranje of rood, risicogebieden, vakantiedagen wijzigen
Quarantaine na vakantie in risicogebied

Quarantaine na vakantie in risicogebied

Ook deze zomer (2021) moeten werknemers die op vakantie naar het buitenland gaan rekening houden met 10 dagen quarantaine na die vakantie. Dit is afhankelijk van de gekozen reisbestemming. Reizen naar een land met code groen en geel geldt als veilig. Een land met code oranje en rood is risicogebied. Daarnaast heeft de overheid in 2021 landen als zeer hoog risicogebied aangewezen.

Reisadvies kan wijzigen tijdens vakantie

De Nederlandse overheid kan tijdens een vakantie in een groen of geel gebied, het reisadvies voor dat land wijzigen. De werknemer dient te kiezen of hij direct terugkeert naar huis, of eerst zijn (geplande) vakantie afmaakt en dan terugkeert. Dit kan gevolgen hebben voor de quarantaine na de vakantie.

Quarantaine advies, oranje of rood risicogebied

Werknemers die vanaf 1 juni 2021 terugkeren van een vakantiegebied dat oranje of rood is of is geworden, dienen na die vakantie 10 dagen thuis in quarantaine te gaan. Na 5 dagen quarantaine thuis kan een coronatest worden gedaan. Is die test negatief dan mag de werknemer na 5 dagen uit quarantaine. Quarantaine geldt als een advies wanneer de werknemer uit een oranje of rood risicogebied komt.

Quarantaineplicht, zeer hoog risicogebied

Vanaf 1 juni 2021 zijn echter ook landen aangewezen als zeer hoog risicogebied. Komt de werknemer uit een zeer hoog risicogebied, dan is de werknemer verplicht tot quarantaine. Opvallend is dat bijvoorbeeld ook Zweden op dit moment nog op die lijst staat. Er gelden voor de werknemer extra eisen bij terugkeer uit die gebieden. Zo moet een ingevulde quarantaineverklaring worden afgegeven. Er staat een boete op overtreding van die quarantaineplicht.

Geen corona klachten, is quarantaine na vakantie dan nodig?

Het advies of de plicht om na de vakantie 10 dagen in quarantaine te gaan, geldt ook wanneer de werknemer op het moment van terugkeer geen corona klachten heeft. Ook geldt quarantaine wanneer de werknemer direct bij aankomst negatief is getest op corona. Pas een negatieve test na 5 dagen kan de quarantaine opheffen. Bekend is immers dat het enkele dagen kan duren voordat iemand klachten krijgt. Deze thuis quarantaine na de vakantie kan gevolgen hebben op het werk.

Gevaccineerd tegen corona, toch quarantaine

Steeds meer werknemers raken gevaccineerd tegen corona. Zij kunnen straks een Europees Coronapaspoort hebben. Ook die werknemer geldt  quarantaine na vakantie in een oranje of rood risicogebied, dan wel zeer hoog risicogebied. Algemeen bekend is dat een vaccinatie niet volledig beschermt tegen corona. De beschermingsgraad is afhankelijk van het gekregen vaccin. Gevaccineerde werknemers kunnen dan ook nog steeds corona krijgen én verspreiden. Met hun vakantieplanning moeten werknemers dan ook met 10 quarantaine rekening houden.

 Zorgplicht van werkgever tegenover anderen

Een werkgever heeft de zorgplicht om ander personeel en derden, zoals klanten, te beschermen tegen de werknemer die vakantie viert in een risicogebied. Een werkgever kan werknemers niet verbieden naar oranje of rode, of zeer hoge risicogebieden te reizen. De werknemer mag ook niet direct terugkeren op de werkvloer. De werknemer moet vanuit huis werken. Wanneer thuiswerken niet kan, kan de werkgever eisen stellen aan de vakantie die de werknemer wil gaan plannen.

Werkgever kan werknemer vooraf wijzen op de gevolgen van wijziging van een reisadvies

Werkgever kan de werknemers vooraf schriftelijk waarschuwen voor de gevolgen van het reizen naar en terugkeren uit een risicogebied. Werkgever kan aangeven, dat werknemer niet dient te reizen naar risicogebieden. Werkgever mag ook aangeven, dat werknemer onmiddellijk naar huis dient terug te keren, wanneer het reisadvies oranje of rood of zeer hoog risicogebied wordt tijdens het verblijf van werknemer. Werknemer dient zo tijdig naar huis terug te keren, dat hij nog gelegenheid heeft binnen zijn geplande en verkregen vakantie, 10 dagen in quarantaine te gaan.

Werkgever kan sancties aankondigen ingeval werknemer in quarantaine na vakantie zal moeten

Werkgever kan aan deze waarschuwing voor 10 dagen quarantaine na een vakantie sancties verbinden. De werkgever kan werknemer verplichten tot het opnemen van extra vakantiedagen of onbetaald verlof. Voor het geval dat niet mogelijk zou zijn, kan werkgever aanzeggen dat werknemer tijdens de quarantaine na vakantie geen recht op loon heeft. Het niet kunnen werken ligt dan in de risicosfeer van de werknemer. Dit kan anders liggen, wanneer het voor werknemer heel goed mogelijk is om vanuit huis te werken.

Vóór vertrek van werknemer is het reisadvies al oranje of rood

Werkgever kan werknemer niet verbieden te reizen naar een gebied waarvoor een reisadvies oranje of rood geldt. Het besluit in dat risicogebied toch vakantie te vieren, ligt in de risicosfeer van werknemer. Werknemer dient zo tijdig terug te keren van zijn vakantieverlof, dat hij nog de volledige 10 dagen in quarantaine kan binnen zijn vakantieverlof. Lukt dat werknemer niet, dan zal werknemer, vakantiedagen of onbetaald verlof moeten opnemen. Kan dat niet, dan zal werkgever het loon kunnen inhouden. Dit geldt zeker, wanneer werkgever hiervoor werknemer vooraf heeft gewaarschuwd.

Het reisadvies wordt oranje of rood tijdens de vakantie van werknemer

In dat geval doet werknemer er goed aan zo spoedig mogelijk omgaand terug te keren naar huis. Werknemer dient immers 10 dagen thuis in quarantaine te gaan na die vakantie. Het risico is reëel dat de quarantaine dan langer duurt, dan het nog resterende vakantieverlof. Deze situatie ligt niet direct in de risicosfeer van werknemer. In beginsel houdt werknemer in dit geval recht op loon. Dat kan anders zijn, wanneer werkgever vooraf heeft gewaarschuwd, dat dit gevolgen heeft en wat die gevolgen zullen zijn. Vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen, of dat geen recht op loondoorbetaling zal bestaan.

Werknemer blijft vakantie vieren, ondanks gewijzigd reisadvies naar oranje of rood

In deze situatie kiest werknemer zelf om langer in het risicogebied te blijven. Werknemer weet dat hij aansluitend nog thuis in quarantaine na die vakantie moet. Door het langer vakantie vieren, neemt werknemer bewust een risico dat hij niet tijdig thuis voor de tijd die nodig is om in quarantaine na die vakantie te blijven. Het zal van alle feiten en omstandigheden afhangen of deze quarantaine na die vakantie dan wel voor rekening van werkgever komt. Bij een eerdere aanzegging door werkgever is de situatie duidelijker. De werknemer die voor de gevolgen is gewaarschuwd, dient (onbetaald) verlof op te nemen of werkgever kan het loon stopzetten.

Werknemer wil vakantie wijzigen vanwege gewijzigd reisadvies

Wanneer een door de werknemer gekozen vakantiebestemming een vakantie naar een risicogebied wordt, kan de werknemer wel de bestemming wijzigen. De werknemer kan de opgenomen vakantiedagen niet zelf verschuiven. De werknemer heeft de toestemming van de werkgever nodig om opgenomen vakantiedagen te wijzigen. Op een gegeven toestemming hoeft werkgever niet  terug te komen. Hoe dat zit, leest u in een eerdere blog van mij.

De Nederlandse overheid geeft reisadviezen

De reisadviezen van de Nederlandse overheid zijn zijn te vinden op de website.  Daarop staat ook een lijst met zeer hoog risicogebieden.

Conclusie

Het wijzigen van een reisadvies door de overheid van veilig land naar risicogebied kan vergaande gevolgen hebben. Werkgevers en werknemers kunnen met vragen over de gevolgen of getroffen maatregelen van quarantaine na vakantie, contact opnemen met de advocaten arbeidsrecht bij Advocaten van Waerde in Amersfoort: telefoon 033 820 0388 / 06 82572070 of e-mail: info@advocaten-van-waerde.nl.

 

 

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies