Mail

Autorecht bij Advocaten van Waerde

In ons drukbevolkte land heeft ongeveer één op elke twee Nederlanders een auto, waardoor er vele miljoenen auto’s in Nederland zijn. En dat aantal neemt elke dag alleen maar toe. Dagelijks wisselen deze auto’s van eigenaar, worden er door verkopers garanties afgegeven en worden er allerlei verschillende reparaties aan auto’s verricht. Daarbij kunnen zich tal van problemen voordoen, welke tot een juridisch geschil kunnen leiden. Al deze geschillen vallen onder het autorecht.

Ramon Rila heeft veel ervaring met het behandelen van geschillen op het gebied van autorecht en is daardoor specialist op het gebied van autozaken.

autorecht auto advocaatVeel voorkomende problemen met auto’s

Bij de aan- en verkoop van een nieuwe of tweedehands auto kan er sprake zijn van (verborgen) gebreken of kan de auto op basis van een onjuiste voorstelling van zaken zijn gekocht. Ook kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een teruggedraaide kilometerstand, kan een autoreparatie ondeugdelijk zijn uitgevoerd of kan er discussie ontstaan over (de uitleg van) garantie. Dit leidt dan tot vragen op het gebied van non-conformiteit, ontbinding, vernietiging en schadevergoeding. Bij de behandeling van al deze vraagstukken is van belang in welke hoedanigheid partijen met elkaar hebben gehandeld, wat er tussen partijen is besproken, wat de leeftijd en kilometrage van de auto is en wat de (ver)kooprijs van de auto was. Daarnaast spelen ook de overige omstandigheden van het geval een rol.

In een uitspraak van april 2023 van de rechtbank Midden-Nederland, welke zaak door onze auto advocaat Ramon Rila is behandeld, speelde de vraag of de koper van een tweedehands auto de koopovereenkomst kon vernietigen op grond van dwaling, nadat na aankoop bleek dat de auto in het verleden total loss was geweest. De rechtbank heeft deze vraag bevestigend beantwoord en heeft de koopovereenkomst vernietigd op grond van dwaling. Ook heeft de rechtbank geoordeeld dat een deel van de door de koper gemaakte kosten door de autoverkoper vergoed moest worden.

In een uitspraak van december 2023 van de rechtbank Overijssel wilde de koper van een tweedehands auto de koopovereenkomst ontbinden, omdat na aankoop bleek dat de motor van de auto een te hoog olieverbruik had. De koper had de auto door twee autogarages laten onderzoeken, waarbij bleek dat het olieprobleem alleen kon worden verholpen door de motor te vervangen of reviseren. De rechtbank heeft geoordeeld dat een overmatig olieverbruik een beroep op non-conformiteit rechtvaardigt, omdat met een dergelijke auto zonder het nemen van maatregelen niet normaal aan het verkeer kon worden deelgenomen. De overeenkomst is daarom door de rechter ontbonden. Het feit dat de auto bij verkoop reeds 8 jaar oud was en bijna 180.000 kilometer had gereden, maakte dit niet anders.

Andere problemen in de automotive branche

Naast de hiervoor genoemde geschillen die kunnen ontstaan rondom de aan- en verkoop en reparatie van auto’s zijn er nog diverse andere geschillen denkbaar die te maken hebben met auto’s. Denk bijvoorbeeld aan leveringsproblemen, franchisegeschillen, een geschil met een tussenverkoper, terugroepacties, etc.

Ramon Rila, auto advocaat

Uw autorecht advocaat

Advocaten van Waerde heeft veel ervaring met het behandelen van zaken die betrekking hebben op auto’s. U kunt daarover contact opnemen met Ramon Rila. Hij staat zowel autobedrijven als particulieren bij. Op basis van zijn ruime ervaring met autozaken kan hij u een goede inschatting van uw rechtspositie geven. Ook laat hij u vooraf weten welke kosten u kunt verwachten.

Wilt u meer weten?

Heeft u een probleem dat te maken heeft met een nieuwe of tweedehands auto en wilt u weten wat Advocaten van Waerde voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op via telefoonnummer 033-8200388 of per e-mail info@advocaten-van-waerde.nl.

Call Now Button Bel voor advies