Mail

Laat uw beëindigingsovereenkomst controleren door Advocaten van Waerde

Uw werkgever heeft u aangegeven dat hij het dienstverband met u met wederzijds goedvinden wil beëindigen. Uw werkgever heeft u daartoe een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst voorgelegd. Voordat u deze tekent, is het verstandig om die overeenkomst door een arbeidsrechtadvocaat te laten beoordelen.

De risico’s van instemming

Wanneer u zomaar instemt met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst loopt u de nodige risico’s. De belangrijkste vragen voor u zijn:

  • Voldoet mijn beëindigingsovereenkomst aan de wet?
  • Heb ik na het einde van mijn arbeidsovereenkomst direct aanspraak op een WW-uitkering?
  • Is de opzegtermijn op juiste wijze toegepast?
  • Blijft een concurrentie- en/of relatiebeding gelden?
  • Wordt het dienstverband correct afgerekend?
  • Heb ik recht op een (transitie)vergoeding en wordt deze ook aangeboden?

Kosten van de beoordeling van uw beëindigingsovereenkomst

Advocaten van Waerde biedt u aan om voor € 325,- (inclusief btw) deze overeenkomst te laten beoordelen door een arbeidsrechtspecialist.

Het is niet ongebruikelijk dat de werkgever in de beëindigingsovereenkomst een budget aanbiedt voor te maken juridische kosten. Wanneer hiervan sprake is, dan zullen wij onze werkzaamheden verrichten op basis van dit aangeboden budget. De rekening zal dan op enig moment aan uw werkgever worden verstuurd.

De beoordeling van de beëindigingsovereenkomst wordt niet op basis van gefinancierde rechtshulp verricht. Voor de normen voor gefinancierde rechtshulp verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

Hoe kunt u die beoordeling krijgen?

Vul onderstaand formulier volledig in en voeg de gevraagde bijlagen voor een goede beoordeling bij. Eventueel kunt u de bijlagen later per e-mail zenden aan info@advocaten-van-waerde.nl.

Nadat u het ingevulde formulier, eventueel met bijlagen, heeft verzonden, ontvangt u in uw mailbox een bevestigingsmail.

Vervolgens ontvangt u binnen 2 werkdagen per e-mail van een van de arbeidsrechtadvocaten van Advocaten van Waerde een beoordeling van de beëindigingsovereenkomst.

Wij zullen iedere bepaling van de beëindigingsovereenkomst, indien nodig, voorzien van ons commentaar.

Mochten wij van mening zijn dat een of meerdere bepalingen anders geformuleerd moeten worden, dan geven wij u hiervoor een suggestie. U kunt deze aanpassingen zelf met uw werkgever bespreken.

Uiteraard zijn wij ook bereid rechtstreeks met uw werkgever contact op te nemen om de inhoud van de beëindigingsovereenkomst te bespreken, maar deze werkzaamheden vallen buiten het bedrag ad € 325,- (inclusief btw). Hierover zullen dan nadere prijsafspraken moeten worden gemaakt.

Beoordeling beëindigingsovereenkomst

Beoordeling beëindigingsovereenkomst

Maximum file size: 16.78MB

Maximum file size: 16.78MB

Maximum file size: 16.78MB

Maximum file size: 16.78MB

Call Now Button Bel voor advies