Mail
 in Vastgoedrecht, Burenrecht, Onroerend goedrecht

Beplanting bij de erfgrens is geregeld aanleiding voor discussie. Mensen hechten waarde aan mooie beplanting in een tuin. Welke regels gelden er voor naburige erven? Moet er een afstand in acht worden gehouden en mag je zomaar de muur van de buren gebruiken voor beplanting? Het antwoord op deze vragen over beplanting bij de erfgrens, geef ik hieronder.

Burenruzie door beplanting bij de erfgrens

Beplanting bij de erfgrens geeft geregeld aanleiding tot discussies. In een eerdere blog schreef ik al dat beplanting de oorzaak kan zijn van een burenruzie. Dat is jammer, en mogelijk te voorkomen door vooraf goed te weten wat de rechten en plichten zijn van buren ten aanzien van de beplanting.

Beplanting bij de erfgrens: verboden zone

De wetgever heeft enkele regels gegeven voor buren met een tuin. Bomen mogen niet dichter dan twee meter van de erfgrens worden geplaatst. Voor heesters of heggen geldt een afstand van een halve meter. Indien de bomen, heesters of heggen niet hoger zijn dan de (ondoorzichtige) scheidsmuur, dan kan de buurman zich er niet tegen verzetten.

Uitzondering op verboden zone

Het kan zijn dat in een gemeente nadere regels zijn gesteld over de verboden zone. In sommige gemeentes is die bijvoorbeeld voor bomen vastgesteld op een halve meter van de erfgrens. Dit dient derhalve te worden nagegaan. In dat geval mogen bomen namelijk dichter bij de erfgrens worden geplaatst. In de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Amersfoort staat bijvoorbeeld dat de afstand voor bomen wordt vastgesteld op een halve meter en voor heggen en heesters op nihil.

Toestemming

In de situatie dat de buurman toestemming heeft gegeven voor beplanting bij de erfgrens in de verboden zone, dan kan hij nadien niet meer vorderen dat de beplanting verwijderd moet worden. Deze toestemming is echter persoonlijk. Wanneer de buurman gaat verhuizen, dan kan de nieuwe eigenaar alsnog verwijdering vragen van beplanting bij de erfgrens in de verboden zone.

Verjaring

Indien de beplanting bij de erfgrens er al minimaal 20 jaar staat, is er sprake van verjaring. In dat geval kan de buurman niet meer vorderen dat de beplanting wordt verwijderd.

Overhangende takken

Wanneer er sprake is van overhangende takken, dan moet je eerst de buurman vragen om die te verwijderen. Er moet dus eerst een aanmaning zijn. Weigert de buurman hieraan te voldoen, dan mag je de overhangende takken zelf verwijderen. Let er dan wel op dat de boom door het snoeien niet beschadigd wordt. Anders zou de buurman u aansprakelijk kunnen stellen voor de schade.

Doorschietende wortels

Doorschietende wortels mogen zonder aanmaning worden verwijderd. Dit staat in de wet. Het is echter wel raadzaam om dit toch in overleg met de buren te doen, om de verstandhouding goed te houden.

Beplanting op de erfgrens

Wanneer beplanting op de erfgrens staat, dan is die beplanting eigendom van de buren samen. Ze moeten dan samen bepalen hoe met de beplanting dient te worden omgegaan. Wanneer de buren daar niet uitkomen, moet zo nodig de rechter worden geraadpleegd.

Beplanting tegen muur van de buren

Soms grenst een tuin aan de gevel van de woning van de buren. Het is dan aanlokkelijk om die muur te verfraaien door het aanbrengen van beplanting. Hiervoor is echter toestemming nodig van de buren. De gevel is namelijk eigendom van de buren. Het eigendomsrecht is het meest omvattende recht en dit dient gerespecteerd te worden. Dit geldt te meer nu beplanting tegen een muur, schade kan veroorzaken. Door de aanwezigheid van beplanting, kan vocht door de muur trekken. Dit kan leiden tot aantasting van stucwerk, schade aan voegwerk en ontzetting van de dakgoten. In een situatie waarin dit speelde heeft de rechter dan ook bepaald dat de klimop diende te worden verwijderd op straffe van een dwangsom.

Maartje van den Berg

Maartje van den Berg

Goede buur is beter dan een verre vriend

Een goede buur, is beter dan een verre vriend. Over het algemeen zijn buren voor langere tijd aan elkaar gebonden. Het is dan ook altijd goed om eerst het gesprek aan te gaan met de buren over de wensen ten aanzien van beplanting bij de erfgrens. Mocht u er daarbij niet uitkomen, dan geef ik u graag advies hoe u het beste met de situatie kunt omgaan waarbij de situatie niet onnodig escaleert. Neem daarvoor contact op met mij via telefoon 033 820 03 88 / 06 21 51 59 65 of e-mail info@advocaten-van-waerde.nl.

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies