Mail
 in Arbeidsrecht, Concurrentiebeding
concurrentiebeding

Concurrentiebeding

Een overeengekomen concurrentiebeding blijft ook bij een kort dienstverband geldig. Dit merkt een Sales Manager die pas kort in dienst is bij een werkgever. Hij heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met daarin een concurrentiebeding. Werknemer neemt na 11 dagen ontslag en wil bij een concurrent in dienst. De kantonrechter steekt daar in kort geding een stokje voor.  De rechter bepaalt dat deze Sales Manager de komende 9 maanden niet mag werken voor die nieuwe werkgever.

Waarom een concurrentiebeding opnemen?

Werkgever en werknemer kunnen in een arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding afspreken. Die werknemer kan dan niet zomaar bij een concurrent van werkgever in dienst treden. Op die manier wordt voorkomen dat concurrentiegevoelige informatie wordt gedeeld. Daarbij moet gedacht worden aan prijslijsten, klanten en strategieën.

De wet stelt eisen aan een concurrentiebeding

Een concurrentiebeding moet op schrift staan. En mag alleen worden afgesproken met een meerderjarige werknemer. Een concurrentiebeding staat dan ook vaak in de arbeidsovereenkomst. Dit kan altijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen een concurrentiebeding staan, wanneer de werkgever daarvoor een extra toelichting geeft. De werkgever moet uitleggen dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege een zwaarwegend bedrijfsbelang. Partijen weten bij een concurrentiebeding, omdat het op schrift staat, wat precies verboden is en hoe lang dat verbod duurt.

Concurrentiebeding bij kort dienstverband

Deze werkgever is actief op het gebied van het produceren en verkopen van kunststof producten en verpakkingen, waaronder plastic flessen.  Werknemer is een Sales Manager met 18 jaar ervaring in de wereld van plastic flessen. Hij tekent op 31 maart 2021 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, ingaande 1 mei 2021. Die arbeidsovereenkomst heeft geen proeftijd, maar wel onder andere een concurrentiebeding en enkele andere bedingen. Na 11 werkdagen zegt de Sales Manager deze arbeidsovereenkomst al op. Per 1 juli 2021 wil hij in dienst gaan bij een concurrent van zijn werkgever. Werknemer zegt: het was een aanbod ‘dat hij niet kon laten lopen’. Werkgever stapt naar de rechter om de werknemer aan zijn concurrentiebeding te houden.

De rechter overweegt in zijn voorlopig oordeel

De Sales Manager had welbewust het arbeidscontract bij werkgever getekend met daarin het concurrentiebeding. De werknemer wist daarbij heel goed dat de nieuwe werkgever een belangrijke concurrent was van de oude werkgever. Toch wil hij na een kort dienstverband, 11 werkdagen, bij de nieuwe werkgever in dienst gaan. Hij heeft de oude werkgever niet over het betere aanbod verteld. Werknemer zag daarvoor geen reden. Als een goed werknemer had hij dat eerst moeten doen. Nu stond zijn werkgever voor een voldongen feit.

Werknemer heeft daarmee welbewust het risico genomen dat werkgever hem aan zijn concurrentiebeding zou houden. De rechter vindt dan ook, dat werknemer de gevolgen van de opzegging niet zo maar op werkgever kan afwentelen. Een werknemer heeft het recht zelf te kiezen waar hij wil werken. Maar als goed werknemer ook de plicht rekening te houden met de belangen van zijn werkgever. Werkgever heeft dan ook belang bij handhaving van het concurrentiebeding, ook al was het dienstverband van zeer korte duur.

Belang van werkgever bij het concurrentiebeding

Daarover overweegt de rechter: Juist omdat de werknemer een ervaren Sales Manager is, heeft hij zich in de genoemde 11 werkdagen snel een beeld kunnen vormen van de organisatie en de prijsopbouw bij werkgever. Hij was immers meteen volwaardig op management niveau bij de organisatie van werkgever betrokken. Met die kennis komt de  concurrent op een oneerlijke manier in het voordeel ten opzichte van werkgever.

Besluit van de rechter

De rechter verkortte de duur van het concurrentiebeding naar 9 maanden te rekenen vanaf de opzegging. Op het concurrentiebeding kwam ook dwangsom. En wel een boete op van € 5.000,- voor iedere overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van een half miljoen. Vanzelfsprekend dient werknemer ook de proceskosten te betalen.

Conclusie over dit concurrentiebeding

Óók bij een extreem kort dienstverband van 11 dagen, houdt een goed opgesteld en rechtsgeldig overeengekomen concurrentiebeding stand! Ik schreef al eerder diverse blogs over concurrentiebedingen. Lees o.a. deze blog.

Advies over concurrentiebeding of relatiebeding

Werkgevers die een concurrentiebeding of relatiebeding willen opstellen of werknemers die hun beding willen laten beoordelen kunnen met vragen over hun concurrentiebeding of relatiebeding contact opnemen met de advocaten arbeidsrecht bij Advocaten van Waerde in Amersfoort: telefoon 033 8200388 / 06 82572070 of e-mail: info@advocaten-van-waerde.nl

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies