Mail
 in Arbeidsrecht, Concurrentiebeding

Een werkgever mag met een werknemer een concurrentiebeding overeenkomen. De werknemer wordt daardoor beperkt in zijn mogelijkheden om aansluitend in dienst te treden bij een concurrent van de werkgever. Voor de werknemer is van belang om het volgende te weten. Een dergelijk beding moet op schrift staan. Een concurrentiebeding staat dan ook vaak in de arbeidsovereenkomst. Dit kan altijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Staat het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan moet werkgever een extra toelichting geven. De werkgever moet uitleggen dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege een zwaarwegend bedrijfsbelang. Een andere eis is dat de werknemer die het beding afspreekt meerderjarig is. Partijen weten, omdat het op schrift staat, wat precies verboden is en hoe lang dat verbod duurt.

Verschil met een relatiebeding

Ook met een relatiebeding wordt een werknemer beperkt. In dat geval wordt de werknemer niet beperkt om bij een concurrent in dienst te treden. Met alleen een relatiebeding kan dat wel. Maar de werknemer mag gedurende een bepaalde tijd geen contacten hebben met het klantenbestand en de relaties van de oude werkgever. Het netwerk van de oude werkgever wordt beschermd. Met andere woorden: de werknemer mag met zijn oude contacten geen zaken doen. Hij dient voor zijn activiteiten een ander, nieuw netwerk te gebruiken. Ook een relatiebeding staat op schrift in een arbeidsovereenkomst. Ook dit beding geldt voor een afgesproken duur.

Wat staat in de arbeidsovereenkomst over het concurrentiebeding

Wanneer een werknemer op zoek wil naar een andere baan, doet hij er goed aan eerst zijn arbeidsovereenkomst te checken. Staat daarin een concurrentiebeding, dan weet de werknemer al voor de sollicitatie bij een nieuwe werkgever of hij daar in dienst kan treden. Werknemer kan dan al voor de sollicitatie in gesprek met zijn werkgever over het beding. Wat mag wel en wat mag niet?

Werknemer kan ook gokken. Hij solliciteert bij een concurrent. Wanneer werknemer de baan krijgt gaat hij het gesprek met zijn  (ex)werkgever aan.  De werknemer loopt dan wel risico. Komen (ex)werkgever en werknemer er niet uit, dan moet de werknemer het geschil wel aan de rechter voorleggen. Regelmatig zijn er dan ook geschillen tussen een werkgever en zijn (ex-)werknemer over het al dan niet in dienst kunnen treden bij een andere werkgever.

In gesprek gaan kan een oplossing zijn

Wanneer de werknemer vindt dat een beding hem te veel beperkt in zijn mogelijkheden om elders werk te vinden, kan hij tijdig in gesprek gaan met zijn werkgever. Door gerichte vragen kan de werknemer ontdekken waar de echte pijn voor de werkgever zit. Vaak is dat niet zo zeer de concurrent in het algemeen. Maar juist 2 of 3 specifieke concurrenten. Het concurrentiebeding kan dan beperkt worden. Vaak gaat het ook om bescherming van de zakelijke contacten voor het product van werkgever. Partijen kunnen dan afspreken welke contacten werknemer gedurende bepaalde tijd niet mag benaderen. Het concurrentiebeding wordt dan omgezet in een relatiebeding

Naar de rechter vanwege een concurrentiebeding

Komen partijen er toch samen niet uit, dan kan de werknemer zich tot de rechter wenden. Uitgangspunt is dan, het concurrentiebeding beperkt de werknemer te veel in zijn mogelijkheden ergens anders in dienst te treden. Dit kan zijn omdat de werknemer vindt dat het beding niet noodzakelijk is vanwege het ontbreken van een zwaarwegend bedrijfsbelang bij de werkgever. Een ander argument is gebaseerd op het afwegen van de belangen van werknemer en werkgever.

De werknemer vindt dat het te beschermen belang van de werkgever veel minder groot is, dan zijn belang, om elders bij een concurrent aan het werk te kunnen. Bij de rechter vinden regelmatig procedures over concurrentiebedingen plaats. Het blijkt toch lastig te zijn hierover met de (ex-)werkgever nieuwe afspraken te maken. Ik schreef een eerdere blog over een concurrentiebeding, daarin werd een beslissing van de rechter uitgewerkt.

Etos en HEMA, ruzie over concurrentiebeding

De directeur van de drogisterijketen Etos wil kennelijk begin 2021 in dienst treden als directeur van HEMA. De directeur blijkt een concurrentiebeding te hebben. De discussie daarover kwam in het nieuws, zowel NOS gevolgd door de NRC schreven erover. Zijn Etos en HEMA concurrenten? Etos stelt dat een deel van de omzet van HEMA komt uit vergelijkbare producten. In dat geval ben je concurrent.Volgens HEMA blijkt uit het feit, dat HEMA door de lockdown is gesloten, terwijl Etos open is, dat het verschillende winkels zijn en geen concurrenten.

De echte discussie is waarschijnlijk een andere. HEMA is eind 2020 overgenomen door onder andere de eigenaar van Jumbo. Etos is onderdeel van Ahold. Achter de partijen Etos en HEMA zitten twee grote elkaar concurrerende partijen. Partijen kunnen de termijn van 6 maanden waarvoor het concurrentiebeding geldt, laten verstrijken, of een andere regeling treffen.

Advies over concurrentiebeding of relatiebeding

Werkgever en werknemers kunnen met vragen over concurrentiebeding of relatiebeding contact opnemen met de advocaten arbeidsrecht bij Advocaten van Waerde in Amersfoort: telefoon 033 8200388 / 06 82572070 of e-mail: info@advocaten-van-waerde.nl.

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies