Mail
 in Arbeidsrecht

Concurrentiebedingen en relatiebedingen komen vaak in een arbeidsovereenkomst voor. Een werkgever wil een werknemer daar graag aan houden wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Een werknemer wil daar juist onderuit. In een recente uitspraak van 25 januari 2018 van de Rechtbank Noord Nederland (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2018:379) bepaalde de kantonrechter in kort geding in de lijn met de jurisprudentie van de Hoge Raad, dat een overeengekomen concurrentiebeding niet onredelijk wordt geacht.

Tot stand komen concurrentiebeding

Hoe was het concurrentiebeding tot stand gekomen?

In 2008 begon de werknemer als stagiaire bij een makelaarskantoor in Alkmaar. Toen werknemer in 2010 in vaste dienst kwam als assistent-makelaar, is in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding, relatiebeding en boetebeding  overeengekomen. Het concurrentiebeding luidde, kort gezegd, dat de werknemer gedurende 2 jaar niet binnen een straal van 15 km vanaf de vestigingsplaats van zijn werkgever gelijke activiteiten mocht verrichten dan door de werkgever verricht.

Op 13 maart 2017 is werknemer, na een 5 jaar durende studie, beëdigd als Register Makelaar/Taxateur. Volgens werknemer had het concurrentiebeding toen opnieuw overeengekomen moeten worden, omdat het door de wijziging van zijn functie veel zwaarder is gaan drukken. Nu dat achterwege is gebleven, is het oude concurrentiebeding volgens de werknemer niet meer geldig. Om die reden heeft de werknemer zijn arbeidsovereenkomst per 1 februari 2018 opgezegd, om bij een ander makelaarskantoor in Alkmaar in dienst te treden. De werkgever accepteerde die opzegging, maar stelde zich op het standpunt dat de werknemer was gebonden aan zijn concurrentiebeding.

Vordering tot schorsing concurrentiebeding

De werknemer vordert derhalve bij de kantonrechter in kort geding dat het concurrentiebeding, relatiebeding en boetebeding buiten werking worden gesteld, althans wordt geschorst, totdat in een bodemprocedure wordt vastgesteld dat zijn oude werkgever aan die bedingen geen rechten kan ontlenen.

Gevolgen van de functiewijziging

Werknemer stelt dat het concurrentiebeding zwaarder is gaan drukken door de functiewijziging in maart 2017. Ten tijde van het aangaan van dit concurrentiebeding was de ambitie en potentie van werknemer om door te groeien binnen het bedrijf van de werkgever tot Register Makelaar/Taxateur tussen partijen al duidelijk. De taken en verantwoordelijkheden van werknemer waren ook altijd meer dan in de functieomschrijving van assistent-makelaar waren opgenomen. De loopbaan ontwikkeling zoals werknemer die doormaakte was volgens de kantonrechter dan ook ten tijde van het aangaan van het concurrentiebeding redelijkerwijs voorzienbaar. Hierdoor oordeelt de kantonrechter dat het concurrentiebeding door de functiewijziging niet zwaarder is gaan drukken. In dit oordeel weegt de kantonrechter alle bekende feiten en omstandigheden mee.

Onredelijke benadeling en belangenafweging

Werknemer stelt dat hij door het handhaven van het concurrentiebeding onredelijk wordt benadeeld in verhouding tot het belang van de oude werkgever.Het probleem voor de kantonrechter in deze procedure is dat de werknemer weinig stukken over zijn financiële toekomst bij de nieuwe werkgever heeft overgelegd. Hierdoor kan de kantonrechter slechts oordelen over de financiële ontwikkeling en mogelijke toekomst van werknemer bij de oude werkgever. De kantonrechter achtte deze passend bij de ontwikkeling in functie die werknemer had doorgemaakt. Het was na het oordeel van de kantonrechter dan ook de vrije keuze van de werknemer deze arbeidsovereenkomst op te zeggen.

Meewegen specifieke omstandigheden

Daarbij overweegt de kantonrechter ook dat de concurrentie in de makelaardij groot is. Werknemer bekend is met en in de regio dankzij zijn werk bij de oude werkgever. Doordat de afstand in het concurrentiebeding slechts 15 km is, wordt werknemer op zich ook niet belemmerd om als makelaar werkzaam te worden.

Conclusie kantonrechter

Om die redenen oordeelt de kantonrechter, dat de oude werkgever haar belang bij handhaving van het concurrentiebeding voldoende heeft duidelijk gemaakt. De vorderingen van de werknemer worden daarom afgewezen.

Advies over concurrentiebeding of relatiebeding

Vraagt u zich af of uw concurrentiebeding of relatiebeding nog wel geldig is, neem dan contact op voor advies. Tel. 033-820 03 88 of info@advocaten-van-waerde.nl

 

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies