Mail
 in Arbeidsrecht, (onbetaald) verlof, Coronacrisis

Het kabinet heeft aangekondigd (extra) coronaverlof niet te compenseren. Van de zijde van zowel de politiek als de werkgevers was hiertoe een voorstel gedaan. Dit voorstel hield in, dat het mogelijk zou moeten zijn voor werkende ouders om betaald coronaverlof op te nemen. Dit coronaverlof zou moeten worden gecompenseerd door de overheid. Volgens het kabinet is compensatie niet mogelijk binnen de huidige regelingen, omdat de uitvoering daarvan te complex zou zijn. Wat is er dan wel mogelijk?

De huidige wetgeving en coronaverlof

Het zal niemand verbazen, dat in de huidige wetgeving geen rekening is gehouden met een crises als deze. Het is dus zowel voor werknemers als werkgevers zoeken hoe om te gaan met de huidige realiteit. Een werknemer mag van zijn werkgever begrip verwachten bij de situatie van zowel thuiswerken als thuisonderwijs. Het een gaat moeilijk samen met de ander. De keerzijde is, dat een werkgever feitelijk niet verplicht is om het volledige salaris door te betalen, als daar niet een volledige arbeidsprestatie tegenover staat.

In een “normale” situatie zouden de juridische problemen bij thuisonderwijs en thuiswerken relatief makkelijk op te lossen zijn. Helaas, is de coronacrises geen normale situatie. Niemand heeft gekozen voor de combinatie thuisonderwijs en thuiswerken. Is er dan helemaal geen juridische basis om dit probleem op te lossen? Dit zou dan de Wet arbeid en zorg kunnen zijn.

Wet arbeid en zorg

Deze wet geeft verschillende mogelijkheden tot verlof in verband met zorg, zoals de naam ook al aangeeft. Hierbij kan gedacht worden aan, bijvoorbeeld, calamiteitenverlof (artikel 4:1). Dit verlof is met behoud van salaris, maar de duur hiervan is slechts enkele dagen. In het artikel staan de redenen voor het verlof duidelijk vermeld. De coronacrises is onder geen van die redenen te scharen. Het opnemen van calamiteitenverlof biedt dus, helaas, geen oplossing voor thuiswerkende ouders.

Daarnaast kent de wet nog het kort- en langdurend zorgverlof (artikel 5:1 en artikel 5:9). Deze vormen gaan echter over verlof, dat noodzakelijk is om zieke familieleden te verzorgen. Daar is in de huidige situatie van thuiswerken en thuisonderwijs in principe geen sprake van. Ook deze vormen van verlof bieden juridisch gezien dan ook geen oplossing. Wat zijn dan de opties nog voor coronaverlof?

De opties

Eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat er eigenlijk geen wettelijke bepalingen zijn, die op de huidige situatie van toepassing zijn. Uiteraard kan de werknemer zijn vakantiedagen opnemen of onbetaald verlof. Ook kan er gedacht worden aan ouderschapsverlof. Deze laatste 2 verlofvormen hebben direct een lager salaris voor de werknemer tot gevolg. Vakantiedagen zijn feitelijk niet bedoeld voor situaties als deze. Die zijn bedoeld om uit te rusten van de verrichte werkzaamheden. Daar is bij de combinatie thuiswerken en thuisonderwijs geen sprake van.

Wilt u meer weten over de verschillende verlofvormen, die er zijn. Mijn kantoorgenoot Yvonne Weernink schreef er al eens een blog over. Deze is hier te vinden.

Conclusie

De wet biedt dus geen expliciete oplossingen voor de huidige (corona) situatie. Het kabinet wil geen (extra) financiële compensatie aanbieden voor coronaverlof. Is er dan geen enkele wettelijke basis om dit probleem op te lossen. De enige bepaling waarbinnen werkgever en werknemer gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen, is de bepaling van het goed werkgever- dan wel werknemerschap (artikel 7:611 BW).

Dit is een soort verzamelbepaling waar het handelen van zowel de werkgever als de werknemer onder te plaatsen is. Een werkgever heeft geen belang, dat een werknemer ziek uitvalt als gevolg van de huidige situatie. Een werknemer op zijn beurt heeft er ook geen belang bij, dat door deze situatie een verstoorde verhouding ontstaat door onbegrip bij de werkgever. Het is dus belangrijk dat partijen met elkaar in gesprek blijven om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Het zal een beetje geven en nemen zijn voor iedereen. De ervaring is gelukkig wel, dat zowel werkgevers als werknemers open staan voor overleg en compromissen om deze bijzondere situatie zo goed mogelijk door te komen.

Wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden om toch tot coronaverlof en een goede balans te komen bij het thuiswerken en het thuisonderwijs, dan kunt u contact opnemen met de advocaten arbeidsrecht bij Advocaten van Waerde: telefoon 033 8200388 of email: info@advocaten-van-waerde.nl.

 

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies