Mail
 in Autorecht, contractenrecht
Actieradius

Actieradius

Het aantal elektrische auto’s neemt elke dag verder toe. Bij de koop van een elektrische auto is het voor een koper van belang om te weten hoe ver er met één acculading kan worden gereden, oftewel wat de actieradius van de betreffende auto is. In de verkoopbrochure van een auto staat dit meestal keurig vermeld, maar veelal wordt die waarde in de praktijk niet gehaald. In dat geval rijst de vraag of dit een gebrek oplevert en of de koopovereenkomst op grond daarvan kan worden ontbonden.

Hoe wordt de actieradius van een auto bepaald?

Voor het bepalen van de actieradius van een auto wordt sinds 2017 uitgegaan van de zogenaamde “WLTP-norm” (de Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Hoewel deze norm oorspronkelijk is ontwikkeld om het brandstofgebruik en CO2 emissies van traditionele brandstofauto’s te meten, wordt het protocol van de WLTP-norm door autofabrikanten ook gebruikt voor het bepalen van het elektriciteitsverbruik en de actieradius van een elektrische auto.

Waarvan is de werkelijke actieradius van een auto afhankelijk?

De actieradius wordt door de fabrikant bepaald met behulp van een productiemodel en een standaardroute, waarbij wordt beoogd om op basis van realistische testomstandigheden een nauwkeurige actieradius vast te stellen. De werkelijke actieradius is echter (sterk) afhankelijk van de rijsnelheid, rijstijl en de rijomstandigheden (wind, kou en wegdek). Zo is de capaciteit van een accu bij koude temperaturen lager, omdat een elektromotor in vergelijking met een verbrandingsmotor nauwelijks warm wordt. En wanneer de snelheid van de auto op bijvoorbeeld de Duitse snelweg behoorlijk wordt opgevoerd, zal een accu (net als een brandstoftank) relatief sneller leeg zijn. De voor de verkoper voorgespiegelde actieradius wordt in dat geval niet gehaald.

Wanneer is er sprake van een gebrek?

Het antwoord op deze vraag is – zoals zo vaak in het recht – afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Veelal wordt in de verkoopbrochure een voorbehoud gemaakt, waarin vermeld staat de werkelijke actieradius afhankelijk is van de wijze waarop de auto wordt gebruikt. In dat geval dient beoordeeld te worden of de koper daarvan op de hoogte was (of kon zijn).

In de rechtspraak zijn een aantal uitspraken over dit onderwerp gedaan. In een uitspraak van 30 november 2016 van de rechtbank Noord-Nederland speelde de situatie dat de verkoper van een elektrische auto had gegarandeerd dat de auto (een Nissan Leaf) een actieradius van minimaal 150 kilometer had. In de praktijk werd deze actieradius aantoonbaar niet gehaald, waardoor volgens de rechtbank sprake was van een tekortkoming die ontbinding van de koopovereenkomst rechtvaardigde.

In een uitspraak van 13 juli 2022 van de rechtbank Midden-Nederland werd geoordeeld dat de koper van een MG ZS Luxury op grond van een actieradius van 263 km volgens de WLTP-norm mocht verwachten dat deze auto in de praktijk minimaal een actieradius van 200 km had. Bij dat oordeel speelde mee dat er op de voorgespiegelde actieradius geen voorbehoud was gemaakt. Omdat bleek dat de werkelijke actieradius niet meer dan 150 km bedroeg, had de koper de koopovereenkomst op goede gronden ontbonden, aldus de rechtbank. De belangrijkste rechtsoverweging in deze zaak luidt als volgt:

“Gelet op het significante verschil tussen de daadwerkelijke actieradius en de actieradius die [procesdeelnemer II] onder de gegeven omstandigheden mocht verwachten, is de kantonrechter van oordeel dat [procesdeelnemer I] is tekortgeschoten in de nakoming van de leaseovereenkomst. Nu het gaat om een aanzienlijk verschil in de actieradius, een essentieel kenmerk van een elektrische auto, is de tekortkoming naar het oordeel van de kantonrechter van voldoende gewicht om de ontbinding van de leaseovereenkomst met haar gevolgen te rechtvaardigen.”

En dan is er nog het geval van een Jaguar I-PACE, waarbij de door fabrikant opgegeven actieradius 480 km was, maar in de winter een actieradius van slechts 300 km werd gehaald. De rechtbank Rotterdam oordeelde dat dit voor risico van de koper bleef, maar in hoger beroep oordeelde het hof dat er wél sprake was van een tekortkoming, omdat de koper er vanwege het “bijzondere gebruik” geen rekening mee behoefde te houden dat de auto in de winter rijdend op de snelweg een actieradius van hooguit 300 km zou hebben.

Kan ik de koop van mijn auto ontbinden vanwege een tegenvallende actieradius?

Valt de actieradius van uw auto tegen en wilt u weten of u de koopovereenkomst kunt ontbinden? Neemt u dan gerust contact met mij op. Ook wanneer zich andere problemen met uw auto voordoen, zoals een probleem met een versnellingsbak, een olielekkage, een softwareprobleem of een teruggedraaide kilometerstand kunt u contact met mij opnemen. Eerder schreef ik ook al een blog over het vernietigen van een koopovereenkomst voor een auto op grond van dwaling. Ik ben te bereiken via Advocaten van Waerde in Amersfoort, telefoon 033-8200388 / 06-34277260 of e-mail info@advocaten-van-waerde.nl.

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies