Mail
 in gefixeerde schadevergoeding, opzegtermijn

Wanneer is de gefixeerde schadevergoeding verschuldigd en hoe hoog is deze maximaal? In deze blog zal ik dit uitleggen en ook wie deze moet betalen.

De wet

Sinds de invoering van de WWZ staat de bepaling m.b.t. de gefixeerde schadevergoeding in artikel 7:672 lid 11 BW. Deze bepaling is hier dit te vinden. Hiervoor stond deze bepaling in artikel 7:677 BW (oud). In artikel 7:677 lid 4 BW staat nu enkel nog een soortgelijke bepaling, die ziet op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die niet tussentijds kunnen worden opgezegd, maar waar dat wel is gebeurd.

Wat is de gefixeerde schadevergoeding?

De gefixeerde schadevergoeding is de vergoeding, die betaald moet worden door de partij, die de arbeidsovereenkomst eerder opzegt, dan wettelijk gezien mogelijk is. Dit houdt concreet in, dat er bij opzegging geen rekening wordt gehouden met de geldende opzegtermijn. Dit heet dan een onregelmatige opzegging.

Zowel de werkgever als de werknemer kan de arbeidsovereenkomst onregelmatig opzeggen. De ervaring leert, dat in het merendeel van de gevallen het de werkgever is, die dit doet. In de volksmond heet dit dan een ontslag op staande voet. Mijn kantoorgenoot Yvonne Weernink schreef onlangs een blog op het ontslag op staande voet. Deze blog is hier te vinden.

Hoe wordt de gefixeerde schadevergoeding berekend? Ik zal dit uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Een werknemer is 12 jaar in dienst bij een werkgever. Deze wil het dienstverband per direct eindigen. Gezien de lengte van het dienstverband had er echter een opzegtermijn van 3 maanden in acht worden genomen. De gefixeerde schadevergoeding is dan gelijk aan het salaris, dat betaald had moeten worden bij een regelmatige opzegging. Kort gezegd is de gefixeerde schadevergoeding gelijk aan het loon over de geldende opzegtermijn. In dit voorbeeld bedraagt de gefixeerde schadevergoeding dus 3 maandsalarissen. In dit voorbeeld ben ik er gemakshalve vanuit gegaan, dat de onregelmatige opzegging onterecht werd geacht door de rechter.

De lengte van de opzegtermijn

In beginsel is de opzegtermijn voor de werknemer 1 maand. De lengte van de opzegtermijn voor de werkgever is afhankelijk van de duur van het dienstverband. Dit schema ziet er als volgt uit:

  • Contract korter dan 5 jaar – 1 maand opzegtermijn
  • Contract 5 tot 10 jaar – 2 maanden opzegtermijn
  • Contract 10 tot 15 jaar – 3 maanden opzegtermijn
  • Contract meer dan 15 jaar – 4 maanden opzegtermijn

Al eerder schreef ik een blog over de opzegtermijn. Die is hier te lezen.

Vragen?

Heeft u vragen over de gefixeerde schadevergoeding of over de opzegtermijnen, neem dan contact op met een van de advocaten arbeidsrecht van Advocaten van Waerde: Tel. 033 820 0388 of e-mail: info@advocaten-van-waerde.nl

 

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies