Mail
 in Arbeidsovereenkomst, proeftijd

De ijzeren proeftijd; wat is dat nu precies? In deze blog zal ik dat uitleggen.

De proeftijd in de wet

De proeftijd is opgenomen in artikel 7;652 BW. Hij moet voor beide partijen, dus de werkgever en de werknemer gelijk zijn (lid 1). Verder moet de proeftijd schriftelijk zijn overeengekomen (lid 2). Het is overigens niet verplicht deze in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Ook niet sinds 1 augustus 2022 toen de informatieverplichting van de werkgever bij het aanbieden van een arbeidsovereenkomst is uitgebreid. Feitelijk mag de proeftijd dus ook in, bijvoorbeeld, een arbeidsvoorwaardenreglement zijn opgenomen. Ik schreef al eerder een blog over deze uitgebreide informatieverplichting van de werkgever. Deze is hier te vinden.

De duur van de proeftijd

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd voor hoogstens 2 maanden worden overeengekomen (lid 3). Het mag overigens ook 1 maand zijn. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die langer is dan 6 maanden, maar niet meer dan 2 jaren, kan een proeftijd van 1 maand worden overeengekomen. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die is aangegaan voor 2 jaren of langer kan een proeftijd van 2 maanden worden overeengekomen (lid 4). Ook hier geldt weer, dat het kan, maar niet hoeft. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter is het niet mogelijk een proeftijd overeen te komen. De volledige tekst van artikel 7:652 BW is hier te vinden.

De ijzeren proeftijd

Wat wordt er nu precies bedoeld met de ijzeren proeftijd? Op het moment, dat er een wordt afgesproken, terwijl dat wettelijk niet mag of de overeengekomen proeftijd is langer dan de wet toestaat, dan is een dergelijk beding nietig (lid 8). Er is dan in het geheel geen sprake (geweest) van een proeftijd. De proeftijd mag dus niet langer zijn, dan de wet toestaat en dit noemt men de ijzeren proeftijd. Ook al spreken partijen een langere proeftijd af of wordt deze (eenzijdig) verlengd, dan is deze afspraak nog steeds nietig. Er is dan nooit sprake geweest van een geldig beding.

Ik zal hiervan een voorbeeld geven. Spreken partijen af de proeftijd met 2 weken te verlengen en de werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op in deze verlengde periode, dan zal een dergelijk ontslag door de kantonrechter worden vernietigd dan wel nietig verklaard. Het dienstverband is dan dus niet geëindigd. Let dus goed op bij een ontslag in de proeftijd. Dit wil nog wel eens misgaan. Mijn kantoorgenoot Yvonne Weernink schreef hierover al eens een blog. Deze is hier terug te lezen.

Conclusie

Heeft u vragen over de lengte van de proeftijd en een ontslag hierin, neem dan contact op met de advocaten arbeidsrecht bij Advocaten van Waerde: telefoon 033- 820 0388 of e-mail: info@advocaten-van-waerde.nl

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies