Mail
 in Arbeidsovereenkomst, Arbeidsrecht

Sinds 1 augustus 2022 is de informatieverplichting van de werkgever bij het aanbieden van een arbeidsovereenkomst uitgebreid. Dit is het gevolg van het inwerking treden van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Wat verandert er nu voor de werkgever en de werknemer? De meest ingrijpende wijziging is, dat studiekosten sinds 1 augustus 2022 niet meer altijd te verhalen zijn op de werknemer. Mijn collega Yvonne Weernink schreef hierover al een blog en deze is hier te vinden.

De informatieverplichting van de werkgever

De wet schreef al voor dat de werkgever de volgende informatieverplichting heeft met betrekking tot de arbeidsovereenkomst in de richting van de werknemer. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de volgende informatie.

 • Naam en woonplaats van partijen;
 • De plaats waar gewoonlijk de arbeid wordt verricht;
 • De functie van de werknemer;
 • Het tijdstip van indiensttreding;
 • De aanspraak op vakantie;
 • De duur van de opzegtermijn;
 • Het loon.

Bovenstaande lijst is niet volledig. In artikel 7:655 BW staat alle informatie met betrekking tot de arbeidsovereenkomst, die de werkgever aan een werknemer moet verstrekken. Dit artikel is hier te vinden.

De uitbreiding van de informatieverplichting van de werkgever.

Sinds de invoering van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is de informatieverplichting van de werkgever uitgebreid. De volgende informatie moet nu ook aan de werknemer worden verstrekt.

 • Wanneer de arbeid niet op een vaste plaats wordt verricht, moet er worden vermeld, dat de werknemer deze op verschillende plaatsen verricht. Of dat de werknemer vrij is zijn werkplek te bepalen;
 • De aanspraak op ander betaald verlof dan vakantie;
 • De verschillende mogelijkheden waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen;
 • Het loon met inbegrip van het aanvangsbedrag, de afzonderlijke bestanddelen ervan, de wijze en frequentie van uitbetaling. Dit is uitgebreider dan voor 1 augustus 2022;
 • Indien er een proeftijd is overeengekomen: de duur en de voorwaarden hiervan. Bij dit laatste moet gedacht worden aan het gegeven, dat beide partijen de arbeidsovereenkomst in de proeftijd kunnen opzeggen.
 • Indien van toepassing: het door de werkgever geboden recht op scholing.

Sanctie op overtreding van de informatieverplichting van de werkgever

Wat is het gevolg als een werkgever zich niet aan deze informatieverplichting houdt? Gek genoeg staat er in de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geen sancties vermeld voor de werkgever. Kan een werknemer dan helemaal niet doen als hij, kort gezegd, een onvolledige arbeidsovereenkomst heeft? Als hij hierdoor schade lijdt, kan hij deze verhalen op de werkgever. Hiervoor zal hij dan wel eerst zijn schade moeten aantonen en concretiseren.

Het aantonen van de schade door een werknemer kan nog best wel eens lastig zijn ten aanzien van sommige informatie. De wetgever had bij sommige onderdelen er misschien voor kunnen kiezen om er een boete op te zetten op het moment, dat de werkgever niet aan de informatieverplichting voldoet. Dit is echter niet gebeurd en ik verwacht ook niet, dat de wet op dit punt nog zal worden aangepast.

Wilt u meer weten over de informatieverplichting van de werkgever met betrekking tot de arbeidsovereenkomst? Neem contact op met Advocaten van Waerde via telefoon 033-820 03 88 of email info@advocaten-van-waerde.nl

 

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies