Mail
 in Arbeidsrecht, quarantaine, reisadvies oranje of rood, waarschuwing

Een senior beveiliger van een gevangenis krijgt eind 2020 ontslag na terugkeer van zijn zomervakantie in oranje gebied door de rechter. De betreffende medewerker was van 22 juli 2020 tot en met 15 augustus 2020 naar Turkije gereisd. De Nederlandse overheid had op dat moment in verband met corona bepaald, dat voor reizen naar Turkije een oranje reisadvies geldt. Voor deze vakantie gold dan ook 10 dagen quarantaine na terugkeer voor de medewerker. De werknemer was met die quarantaineplicht bekend. De medewerker heeft op 13 augustus 2020 in Turkije een Corona test laten afnemen. De uitslag was negatief. Bij terugkeer gaat werknemer aan het werk. De gevolgen zijn groot. Geen quarantaine: werknemer krijgt ontslag.

Waarschuwing voor oranje/rood reisadvies

quarantaine bij reisadvies oranje of rood

quarantaine bij reisadvies oranje of rood

De werkgever van de medewerker heeft in diverse nieuwsbrieven haar werknemers vooraf gewezen op de gevolgen van het tijdens de zomervakantie reizen naar gebieden waarvoor een oranje, dan wel rood reisadvies geldt. Als een medewerker reist naar een land met een oranje of rood reisadvies en de medewerker kan niet (tijdig) terugkomen om aan het werk te gaan, of hij moet bij thuiskomst in quarantaine, dan is die situatie voor zijn rekening en risico. Met andere woorden: de medewerker heeft geen recht op doorbetaling van loon. De medewerker moet ofwel extra vakantie-uren of onbetaald verlof opnemen. Deze werknemer wist de gevolgen van geen quarantaine voordat hij op vakantie ging.

Werknemer liegt over zijn vakantie

Deze medewerker is zich ervan bewust dat zijn reis naar Turkije (een reis naar oranje gebied) gevolgen heeft.  Dit gevolg komt voor eigen rekening en risico. De medewerker moet na zijn vakantie 10 dagen thuis in quarantaine voor eigen rekening en risico. Deze medewerker gaat echter gewoon na terugkeer aan het werk. Bij vragen over zijn vakantie liegt hij diverse malen over zijn reisbestemming.  Hij zegt niet, dat hij naar Turkije is gereisd. Hij zegt naar een geel gebied te zijn geweest. Hij legt zelfs valse reistickets over. Zoals meestal het geval is, komen leugens uit. Uiteindelijk vertelt de medewerker toch waar hij echt op vakantie is geweest.

Integriteitscode

Gelet op de aard van de werkzaamheden heeft deze medewerker getekend voor het naleven van de integriteitscode. De kernwaarden daarin zijn: respect, betrouwbaarheid, openheid en professionaliteit. Het gedrag van de medewerker dient in de omgang met anderen hieraan te voldoen. Het gevolg hiervan is dat het opzettelijk verstrekken van foutieve informatie gevolgen heeft. Ook is duidelijk, dat bij (een vermoeden van) plichtsverzuim een ordemaatregel kan volgen die daarvoor passend is.

De werkgever vraagt ontslag bij de rechter

De leugens van de werknemer hebben grote gevolgen. De werkgever vraagt de rechter de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden vanwege verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer.  De werkgever stelt: Een medewerker die bij herhaling liegt, die valse papieren overlegt, heeft met dit gedrag de integriteitscode geschonden. Dat levert ernstig plichtsverzuim op. Dit rechtvaardigt een ontbinding wegens ernstig verwijtbaar handelen. De werknemer verweert zich. Hij heeft 25 jaar een onberispelijk dienstverband. Het is een eenmalig incident. De corona test voor vertrek was negatief. Hij handelde onder stress en een ontslag heeft grote gevolgen. De vraag is of deze persoonlijke omstandigheden van de werknemer zijn handelen rechtvaardigen.

Het oordeel van de rechter

De rechter constateert dat de gevolgen van het reizen naar een oranje gebied aan werknemer vooraf bekend waren en daarmee voorzienbaar. Toch heeft die kennis de werknemer niet weerhouden van de reis. Zijn handelen na thuiskomst raken de kern van de integriteit die bij zijn functie hoort. Deze ernstige misstap is werknemer aan te rekenen. Reden waarom sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. Volgens de rechter rechtvaardigen de persoonlijke omstandigheden de handelwijze van de werknemer niet. Daarom  hoeft de werkgever de werknemer niet elders in de onderneming te herplaatsen in een passende functie. Erger nog, de arbeidsovereenkomst wordt zonder opzegtermijn per direct ontbonden. De werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding. Dit oordeel van de rechter kunt u hier nalezen

10 dagen quarantaine na vakantie

Ik schreef reeds in een eerdere blog wat de risico’s zijn voor een werknemer, wanneer het reisadvies van de overheid oranje of rood is, dan wel dit tijdens een reis wordt. In die blog is ook te lezen dat een werkgever kan waarschuwen wat de gevolgen zijn voor het reizen naar een oranje of rood gebied. Die waarschuwing kan inhouden, dat de verplichte quarantaine na zo’n reis voor rekening en risico van de betreffende werknemer komt. Per functie van de werknemer kunnen die gevolgen verschillen. Voor iemand die echt op het werk moet zijn is het lastig. Hij moet of extra vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen. Een werknemer die een kantoorfunctie heeft die hij ook vanuit huis kan verrichten, kan tijdens de quarantaine gewoon thuis in de cloud werken. Die werknemer hoeft dan geen vrije dagen op te nemen.

Conclusie

Het reizen voor vakantie naar een oranje of rood reisgebied kan gevolgen hebben voor de loondoorbetaling tijdens de verplichte quarantaine na terugkeer van die vakantie. In dit geval was uitdrukkelijk door de werkgever gewaarschuwd, dat die quarantaine tijd voor rekening en risico van de werknemer was. Werkgever en werknemers kunnen met vragen over waarschuwingen rondom het reizen contact op nemen met de advocaten arbeidsrecht bij Advocaten van Waerde: telefoon 033 8200388 / 06 82572070 of e-mail: info@advocaten-van-waerde.nl.

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies