Mail
 in Arbeidsrecht, onderwijsrecht

Er is geen transitievergoeding verschuldigd in het onderwijs. Dit heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch bepaald in januari 2020. Geldt dit nu in alle gevallen? In deze blog zal ik deze vraag beantwoorden.

De gelijkwaardige voorziening

Tot 1 januari 2020 stond het volgende in de wet. Er was geen transitievergoeding verschuldigd als de CAO een gelijkwaardige voorziening kende. Dit stond in artikel 7:673b lid 1 BW. Vanaf 1 januari 2020 met de invoering van de WAB is deze bepaling verdwenen.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft bepaald, dat de onderwijscao’s een dergelijke gelijkwaardige voorziening kennen. Er hoefde geen transitievergoeding betaald te worden in het onderwijs. Kan er na 1 januari 2020 geen beroep meer worden gedaan op deze voorzieningen uit de CAO? Jawel, met een beroep op het overgangsrecht, is dat mogelijk. Er moet dan wel aan 4 voorwaarden zijn voldaan.

Het overgangsrecht

Zoals gezegd er moet aan 4 voorwaarden zijn voldaan. Dit zijn de volgende. Er moet sprake zijn van (1) een geldende CAO op 31 december 2019. De Cao moet voldoen aan de eisen van artikel 7:673b BW (2). In de CAO moet een gelijkwaardige voorziening zijn opgenomen (3). De CAO moet van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst (4).

Is aan deze voorwaarden voldaan, dan hoeft er geen transitievergoeding betaald te worden. Het overgangsrecht is van beperkte duur. Na afloop hiervan is er altijd aanspraak op de transitievergoeding. Zolang de onderwijscao’s ook aanvullende uitkeringen blijven bevatten, zal de werknemer ook hier recht op hebben.

Conclusie

Het kan voor onderwijsinstellingen interessant zijn om bij ontslag te onderzoeken of het overgangsrecht van toepassing is. Wellicht is er dan geen transitievergoeding verschuldigd. De looptijd van de meeste onderwijscao’s is nog niet verstreken. Daarna is er nog sprake van nawerking. Deze nawerking is maximaal 1 jaar. Alleen in het primaire onderwijs (PO) is er al een nieuwe CAO. De sector PO kan geen beroep meer doen op het overgangsrecht. De overige sectoren nog wel. Dit zijn de sectoren HBO, MBO, VO en WO.

De gehele uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch is hier te vinden.

Wilt u meer weten over de gelijkwaardige voorziening in het onderwijs? Neem contact op met Advocaten van Waerde via telefoon 033-820 03 88 of email info@advocaten-van-waerde.nl

 

 

 

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies