Mail
 in Autorecht, contractenrecht

Koopovereenkomst auto vernietigenIn ons drukbevolkte land wisselen dagelijks vele auto’s van eigenaar. Vaak wordt een auto bij een professionele autohandelaar gekocht, maar ook tussen particulieren worden veel auto’s verhandeld.

Ongeacht de hoedanigheid van partijen geldt als regel dat een verkoper gehouden is om bij het sluiten van de koopovereenkomst alle relevante informatie over de auto met de koper te delen. Het kopen van een auto is immers een kostbare aangelegenheid, waardoor het van belang is dat de koper weet waar hij of zij aan toe is. Toch komt het in de praktijk regelmatig voor dat de feitelijke situatie na de koop anders blijkt te zijn dan tijdens het sluiten van de koopovereenkomst werd gedacht. In dat geval rijst de vraag of de koopovereenkomst vernietigd kan worden. In deze blog ga ik daar dieper op in.

Vernietiging van een overeenkomst op grond van dwaling

In de wet zijn verschillende mogelijkheden opgenomen om een overeenkomst te vernietigen. Eén van die wettelijke vernietigingsgronden is dwaling. Daarvan is kortgezegd sprake als een overeenkomst bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten. De onjuiste voorstelling van zaken kan het gevolg zijn van door de verkoper verstrekte onjuiste informatie en/of het achterwege laten van belangrijke informatie die in de gegeven omstandigheden aan de koper gegeven had moeten worden. Verder kan het voorkomen dat zowel de verkoper als de koper bij het sluiten van de overeenkomst van dezelfde onjuiste veronderstelling zijn uitgegaan. In dat laatste geval is er sprake van wederzijdse dwaling. Ook in dat geval kan een overeenkomst worden vernietigd.

Vernietiging heeft terugwerkende kracht

Indien een overeenkomst op goede gronden is vernietigd, heeft dit terugwerkende kracht. De overeenkomst wordt dan geacht nooit te hebben bestaan. Dit betekent dat de reeds verrichte prestaties ongedaan gemaakt moeten worden. Bij de vernietiging van de koop van een auto betekent dit dat de auto weer in het bezit van de verkoper moet komen en dat de verkoper het volledige aankoopbedrag aan de koper moet terugbetalen. Dit bedrag is dan namelijk onverschuldigd door de koper betaald. Onder omstandigheden is het ook mogelijk om bij een beroep op vernietiging van een koopovereenkomst een schadevergoeding te vorderen. Er moet dan wel sprake zijn van onrechtmatig handelen.

Koopovereenkomst auto vernietigen – voorbeelden

Om te verduidelijken wanneer een beroep op dwaling bij de koop van een auto kans van slagen heeft, zal ik twee voorbeelden uit mijn eigen autorecht praktijk geven. In beide gevallen kwamen na de koop feiten aan het licht die tijdens de koopovereenkomst niet aan de orde waren gekomen.

In een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van april 2023 speelde de vraag of de koper van een tweedehands auto de koopovereenkomst kon vernietigen, nadat na aankoop bleek dat de auto in het verleden total loss was geweest. De bedrijfsmatige verkoper had de koper niet over dit schadeverleden van de auto geïnformeerd, ondanks dat de verkoper daarvan bij het sluiten van de koopovereenkomst wel op de hoogte was. De rechtbank heeft de overeenkomst daarom vernietigd op grond van dwaling. Ook diende de verkoper een deel van de door de koper gemaakte kosten te vergoeden.

In een uitspraak van de rechtbank Overijssel van augustus 2023 ging het om een koper die een nieuwe auto had gekocht om daarmee met een aanhanger paarden uit Zwitserland te importeren. Na de koop bleek dat de auto een restrictie had met betrekking tot de toelaatbare maximummassa van de auto en de aanhanger, waardoor de koper de auto niet kon gebruiken zoals door haar was beoogd. Omdat het autobedrijf de koper bij het sluiten van de koopovereenkomst niet over deze beperking had geïnformeerd en de koper de auto niet had gekocht als zij daarvan had geweten, oordeelde de rechtbank eveneens dat er sprake is van dwaling. Verder werd ook in deze zaak een schadevergoeding aan de koper toegekend.

Ramon Rila

Ramon Rila

Kan ik mijn overeenkomst vernietigen?

Wilt u weten of de door u gesloten koopovereenkomst vernietigd kan worden? Neemt u dan gerust contact met mij op. Ook bij andere vragen die te maken hebben met contractenrecht, vastgoedrecht of autorecht kunt u bij mij terecht via Advocaten van Waerde in Amersfoort, telefoon 033-8200388 / 06-34277260 of e-mail info@advocaten-van-waerde.nl.

 

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies