Mail
 in Burenrecht, Vastgoedrecht

Soms kunnen werkzaamheden aan je eigen perceel alleen uitgevoerd worden door gebruik te maken van het perceel van de buren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan schilderwerkzaamheden aan een zijgevel, het schoonmaken van een goot van de garage of snoeiwerkzaamheden aan een heg. In dat geval kun je een beroep doen op het ladderrecht of steigerrecht. De buren moeten dan toestemming geven voor, en medewerking verlenen aan de uitvoering van die werkzaamheden. Ladderrecht: wat moeten buren toestaan?

Ladderrecht

Een buurman moet toestemming geven om gebruik te maken van zijn perceel om werkzaamheden uit te voeren. Het noodzakelijke gebruik van de grond van een ander voor werkzaamheden, wordt het ladderrecht genoemd.

De toestemming moet door de eigenaar van het buurperceel worden gegeven. Is het buurperceel verhuurd of wordt het gebruikt door een ander, dan moet je die toestemming dus vragen aan de eigenaar van het perceel. De huurder/gebruiker zal echter vaak ook moeten worden geïnformeerd, omdat voor de uitvoering van de werkzaamheden ook zijn medewerking nodig kan zijn.

Toestemming door rechter

Wanneer de buurman die toestemming niet geeft, kan die toestemming onder voorwaarden bij de rechter worden afgedwongen. Het burgerlijk wetboek geeft daarvoor een bepaling. Die toestemming moet vaak op korte termijn worden gegeven, omdat er bijvoorbeeld sprake is van verbouwingswerkzaamheden. Daarom zijn de procedures over dit onderwerp vaak kort gedingen.

Noodzakelijk tijdelijk gebruik

Wanneer je je op het ladderrecht wil beroepen, moet je aannemelijk maken dat het gebruik van het perceel van de buurman noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te voeren. Het gaat er daarbij niet om of de werkzaamheden noodzakelijk zijn, maar of het gebruik van het perceel van de buurman noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Ook moet duidelijk zijn dat het gaat om tijdelijk gebruik. Dat tijdelijk gebruik kan echter wel terugkeren. Zo zal bijvoorbeeld het gebruik van de grond voor het schoonmaken van een goot een paar keer paar jaar terug kunnen komen.

Kennisgeving

Voordat je je tot de rechter wendt, moet je de buurman eerst behoorlijk in kennis stellen van je plannen en verzoeken om zijn medewerking. Dit spreekt uiteraard voor zich.

Schadeloosstelling

Daarnaast moet je de buurman schadeloosstellen voor het gebruik van zijn perceel. In een procedure die onlangs speelde bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant ging het om kosten die moesten worden gemaakt om goederen van de buurman te verplaatsen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Die kosten moesten door degene die zich op het ladderrecht beriep, worden vergoed.

Gewichtige redenen

De buurman kan zich verzetten tegen het ladderrecht wanneer hij daarvoor gewichtige redenen heeft. Dit zal hij wel moeten aantonen. Zo heeft de rechter eens geoordeeld dat een verstoorde burenrelatie geen gewichtige reden oplevert.  Een enkele vrees voor schade of discussie daarover is evenmin een gewichtige reden. Wanneer er schade ontstaat bij de buurman als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, ben je daarvoor overigens wel aansprakelijk.

Ook kan het zijn dat de buurman er voldoende belang bij heeft, wanneer de werkzaamheden op een ander tijdstip worden uitgevoerd. Ook dit zal hij voldoende moeten aantonen. De rechter kan hiertoe dan besluiten. De rechter zal daarbij de belangen van beide buren tegen elkaar afwegen.

Burenruzie voorkomen

Ik schreef al eerder blogs over burengeschillen (bijvoorbeeld Burenruzie in tijden van corona). Discussie over het tijdelijk gebruik van het perceel van de buren kan ook een bron van ergernis opleveren. Omdat een goede relatie met de buren het woonplezier vergroot, is het daarom van belang om vooraf goed te weten wat de rechten en plichten over en weer zijn. Ik help u graag met vragen daarover.

U kunt contact met mij opnemen: Advocaten van Waerde via telefoon 033 820 03 88 of e-mail: info@advocaten-van-waerde.nl.

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies