Mail
 in Arbeidsrecht, loonopschorting, loonstop
loon

loon stopzetting of opschorting

Wanneer mag een werkgever het loon opschorten of stop zetten? En wat is het verschil? Ik zal dat in deze blog uitleggen.

Wanneer is opschorting of stopzetting aan de orde?

Deze vraag komt eigenlijk in het merendeel van de gevallen alleen aan de orde op het moment dat een werknemer ziek is. En dan ook nog eens, als er discussie is over de vraag of de werknemer, kort gezegd, meewerkt aan zijn re-integratie of niet. Deze verplichtingen en de sancties op overtreding daarvan staan in artikel 7:629 BW.  De volledige tekst van het wetsartikel is hier te vinden.

Ik ga er in deze blog vanuit, dat de werknemer over een arbeidsovereenkomst beschikt. Wanneer daar sprake van is, kunt u lezen in de blog van mijn collega Yvonne Weernink. Deze is hier te vinden.

Loon stopzetting

In artikel 7:629 lid 3 BW staan de 6 redenen vermeld wanneer een werkgever het loon mag stop zetten. Een werknemer heeft geen recht op loon, als

  1. De werknemer bij aanvang van het dienstverband heeft verzwegen een gebrek te hebben en hij hierdoor ziek is geworden. Het gebrek moet wel de uitvoering van zijn werkzaamheden belemmeren en voor aanvang van het dienstverband bekend zijn bij de werknemer.
  2. De werknemer zijn genezing belemmert.
  3. De werknemer weigert passende arbeid te verrichten.
  4. De werknemer weigert mee te werken aan de beoordeling, welke passende arbeid verricht kan worden.
  5. De werknemer weigert mee te werken aan het opstellen, bijstellen en/of evalueren van het plan van aanpak.
  6. De werknemer weigert mee te werken aan de WIA-aanvraag.

In deze situaties heeft de werknemer over de periode, dat hij zich hier schuldig aan maakt, geen recht op loon. Dus dan is er sprake van een stopzetting. Op het moment, dat hij zich weer aan deze verplichtingen houdt, herleeft het recht op loon.

Loonopschorting

In artikel 7:629 lid 6 BW staat wanneer het loon door de werkgever mag worden opgeschort. Het loon mag worden opgeschort over de periode, dat de werknemer weigert inlichtingen te geven aan de werkgever, zodat deze kan bepalen of er recht is op loon. Op het moment, dat de werknemer dit doet, dan heeft hij ook aanspraak op het salaris over de periode, dat het was opgeschort. Er is dus geen sprake van verval van salaris, zoals bij loon stopzetting.

Marc

Marc

Conclusie

Het luistert nogal nauw welke loonsanctie er kan worden opgelegd bij een zieke werknemer. In de wet staat duidelijk omschreven wanneer het loon mag worden stop gezet of worden opgeschort. Doe je dit als werkgever fout, dan ben je alsnog het loon verschuldigd met mogelijk daarover de maximale wettelijke verhoging van 50%.

Voor vragen over loon stopzetting en loonopschorting kunt u contact opnemen met de advocaten arbeidsrecht bij Advocaten van Waerde: telefoon 033 820 0388 of e-mail: info@advocaten-van-waerde.nl

 

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies