Mail

Mediation bij Advocaten van Waerde

Mediation kan helpen wanneer het je niet lukt het probleem zelf uit te praten met de ander. Dit geeft mensen stress, het maakt ze verdrietig. Hoe mooi zou het zijn, wanneer je die situatie toch bespreekbaar kunt maken, met wat ondersteuning.

Yvonne Weernink - advocaat arbeidsrecht en mediator

Yvonne Weernink – advocaat arbeidsrecht en mediator

Soms is een deskundige en onafhankelijke gespreksleider al genoeg. Soms is juist behoefte aan een echte mediator. In beide gevallen kun je een beroep op ons doen. Wij kunnen je helpen.

Het mooie is dat de deelnemers én samen een oplossing vinden, én elkaar na afloop nog altijd de hand kunnen schudden.

In ongeveer 80-85 % van de gevallen is mediation succesvol.

Pre-mediation / gespreksbegeleiding

Juist bij nog maar kleine conflicten of groter wordende irritaties op de werkvloer, wanneer je slechts spanningen voelt (waar je wel veel hinder van ervaart), is het belangrijk die direct bespreekbaar te maken. Dat geldt binnen grote en kleine ondernemingen. Dat lukt je niet altijd alleen. Pre-mediation is daarvoor een heel geschikt hulpmiddel. Hoe eerder en sneller je samen in gesprek gaat, hoe eenvoudig erger wordt voorkomen. Juist met ons als onafhankelijk gesprekspartner (meer gespreksbegeleider dan mediator) ga je dan makkelijker samen in gesprek. Hetgeen speelt wordt uitgesproken en partijen horen elkaar echt. Dat gesprek werkt vaak verhelderd en afspraken worden sneller gemaakt. Een eventueel arbeidsconflict wordt, nog vóórdat het echt ontstaat, al in de kiem gesmoord. Vaak is een formeel mediation traject al niet meer nodig. Mocht dat toch nog nodig zijn, dan kan in de pre-mediation ook besproken worden welk soort mediation het best pas bij de partijen en door hen zou kunnen worden gevolgd.

Arbeidsmediation

Onuitgesproken geschillen komen in allerlei vormen ook voor op de werkvloer. Wanneer je als werknemer bijvoorbeeld met tegenzin naar je werk gaat, je je niet gewaardeerd, of niet gehoord voelt. Veel conflicten op het werk leiden tot ziekmelding. Die ziekmelding lost dat rottige gevoel niet op. Daarvoor moet je in gesprek.

Werkgevers merken ook wanneer het onrustig is op de werkvloer. Zij zien dan onvrede, die zich vaak uit in discussies met hun werknemer, tussen leidinggevende en werknemer, dan wel tussen werknemers onderling. Door tijdig daarover in gesprek te gaan als werkgever, voorkom je juist het vastlopen van de relatie tussen werknemers en die ziekmelding.

Lukt dat gesprek niet zelf als werknemer of werkgever, neem dan contact met ons op.

In het algemeen wordt gemiddeld in 3 mediation gesprekken, binnen 4-6 weken, een arbeidsconflict  opgelost. Dit voorkomt binnen korte tijd veel voortdurende onrust op de werkvloer. Samen met jullie als partijen zetten wij ons daarvoor ook in. Door deze korte duur van een arbeidsmediation bespaart de onderneming veel geld.

Mediation bij een zakelijk geschil

Discussies van allerlei aard zie je ook tussen ondernemers en ondernemers en hun klanten. Het komt in alle zakelijke verhoudingen voor. Denk bijvoorbeeld aan een product dat niet voldoet aan hetgeen jij dacht dat je zou krijgen, de factuur die veel hoger is, of als er niet wordt betaald, dan wel je juist moet betalen voor iets dat je eigenlijk niet wilde, of niet hebt gekregen.

Die onduidelijkheid en onzekerheid bezorgt de ondernemer, maar ook de klant stress. Samen het gesprek er over voeren, zal duidelijkheid brengen. Hoe eerder je onduidelijkheden echt uitspreekt en bespreekt naar elkaar, hoe beter. Voor hulp bij dat gesprek, kun je bij ons terecht.

 Welke uitkomsten kun je verwachten?

  1. Een herstel van de (arbeids-)relatie tussen jullie beiden. Als het probleem is uitgesproken en opgelost, kunnen wij hetgeen jullie hebben afgesproken vastleggen in een verslag, of daarvoor een (aanvullend) contract opstellen.
  2. Kom je als werkgever en werknemer samen tot het besluit dat een beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg toch het beste is, dan kunnen wij ook een neutrale vaststellingsovereenkomst opstellen. Hiermee kan de werknemer een WW-uitkering aanvragen.
  3. In het geval de mediation gestopt wordt, omdat jullie er toch niet samen uitkomen, dan kan ieder van jullie alsnog besluiten om naar de rechter te gaan.

Wat is (belangrijk bij) mediation

  • Geheimhouding – al hetgeen in de mediation besproken wordt is vertrouwelijk.
  • Vrijwillig deelnemen
  • Deelnemers houden zélf regie – zij bepalen wat zij over de kwestie bespreken
  • Deelnemers kiezen zélf de oplossing – het is niet een derde, zoals een rechter die beslist.

Mediation heeft dus veel voordelen

 Mediation = alle belangen

Tijdens mediation kunnen jullie alles, dus ook alle belangen, aan tafel bespreken. Voor al die zaken kan door jullie gezamenlijke een oplossing gevonden worden.

Tijdens een procedure oordeelt de rechter enkel op basis van een juridisch belang. Dat is beperkter.

 Mediation = win – win

In een mediation bepalen de deelnemers zelf samen de oplossing. Daardoor is de acceptatie van die oplossing makkelijker en duurzamer. Dat is win – win voor alle deelnemers.

Een juridische procedure over het conflict betekent een beslissing door een derde, bijvoorbeeld een rechter. De ene partij krijgt gelijk en de andere ongelijk. Dat is win – verlies.

 Mediation = sneller

Mediation gaat sneller dan procederen bij de rechter. Een mediation gesprek kan vaak binnen enkele dagen starten. In een aantal gesprekken kunnen de deelnemers hun oplossing vinden en de samen gemaakte afspraken vastleggen. Je krijgt dus snel duidelijkheid, en daarmee rust. Je kunt verder.

Een procedure bij de rechter kan al snel maanden, zo niet jaren duren.

 Mediation = goedkoper

Ook is mediation goedkoper. De kosten van de mediation worden in het algemeen gedeeld. Dat is anders bij arbeidszaken. De kosten van die mediation betaalt de werkgever meestal. Eventuele kosten van een eigen adviseur, bijvoorbeeld een advocaat, betaalt de deelnemer wel zelf.

De kosten van een juridische procedure liggen veel hoger. Denk aan griffierecht, de kosten van de advocaat die je nodig hebt om jouw standpunt bij de rechter te verwoorden, en daarbij nog het risico van een proceskostenveroordeling, wanneer je ongelijk krijgt.

Mediation is toekomst gericht

Mediation werkt voor de toekomst. Het mooie van mediation is om aan het einde veelal de opluchting bij de deelnemers te zien. Eindelijk is dat wat zij zo belangrijk vonden, uitgesproken. Zij zijn gehoord door de ander en hebben daarmee elkaar echt gehoord. Zij kunnen samen op een goede wijze verder, zelfs als hun wegen zich zouden scheiden. Immers zal ook dan, bij de gekozen oplossing rekening gehouden zijn met hetgeen voor de andere deelnemer belangrijk is. Dat is de echte meerwaarde van mediation.

 Samenwerking met andere mediators

Ook voor ons geldt bij gespreksbegeleiding of mediation dat het fijn is om dat met zijn tweeën te doen. Mensen zijn verschillend en hebben ieder hun eigen kwaliteiten. Samen signaleer je meer.

Voor  jullie brengt het feit dat wij je begeleiding met 2 mediators doen, geen extra kosten mee. Je krijgt er integendeel, extra ervaring gratis bij.

Kosten mediation

 Wij werken afhankelijk van de afspraak en de soort zaak op uurtarief of voor een vaste prijs. Die prijs is onder andere afhankelijk van het aantal gesprekken en het aantal deelnemers. Neem vrijblijvend contact met ons op, dan bespreken we op basis van jullie financiële situatie, een passende prijs.

Ook veel rechtsbijstandsverzekeraars vergoeden de kosten voor mediation.

Wij doen geen mediation op basis van een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand). Of je daarvoor in aanmerking komt kun je vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Kortom

Samen een probleem bespreekbaar maken onder begeleiding van ons in een goed gesprek of in een mediation gaat sneller, is goedkoper, en houdt rekening met alle belangen. Én de oplossing, die blijkt in de praktijk vaak veel duurzamer. Alleen maar win-win.

Heb je vragen over (pre-)mediation, of wil je gebruik maken onze gespreksbegeleiding, dan wel van mediation voor de oplossing van geschil, neem dan contact op met Yvonne Weernink via yw@advocaten-van-waerde.nl of op het telefoonnummer 033-8200388 of 0682572070.

Call Now Button Bel voor advies