Mail
 in Vastgoedrecht
burenrecht, misbruik van recht

misbruik van recht

Wanneer wordt er misbruik van recht gemaakt? Soms heb je wel recht op iets, maar kan het toch zijn dat je onvoldoende belang hebt om je op dat recht te beroepen. Dan is er sprake van misbruik van recht of misbruik van bevoegdheid. Wanneer is dat het geval? Daarvoor is een goede onderbouwing nodig. Ik kan u daarbij helpen.

Rechten en plichten

Wanneer je bepaalde rechten hebt, mag je die rechten uitoefenen. Wanneer je bijvoorbeeld eigenaar bent van een stuk grond, dan hoef je niet zomaar inbreuk op je eigendomsrecht toe te staan. Je mag je beroepen op je eigendomsrecht. Wanneer de buren over je grond hebben gebouwd, kun je verwijdering van deze overbouw vragen. Lees daarover in mijn eerdere blog. Het uitgangspunt is dus dat je jouw rechten mag uitoefenen.

Misbruik van recht

In de wet is echter een bepaling opgenomen (Artikel 13 Burgerlijk Wetboek Boek 3). Daarin is bepaald dat degene die een bevoegdheid toekomt, die bevoegdheid niet mag gebruiken als hij die bevoegdheid misbruikt.

Wanneer is er sprake van misbruik van recht?

Van misbruik is sprake wanneer die bevoegdheid alleen maar wordt ingeroepen om een ander te schaden. Van misbruik kan ook sprake zijn in het geval de bevoegdheid wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor de bevoegdheid is verleend. Wanneer er sprake is van een onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening van de bevoegdheid en het belang dat daardoor wordt geschaad, kan er ook sprake zijn van misbruik van bevoegdheid.

Praktijkvoorbeeld

Ik geef een voorbeeld van een recente uitspraak in een burengeschil waarin misbruik van recht een rol speelde. In deze zaak was een gedeelte van een schutting onbedoeld op het perceel van de buurman geplaatst. De buurman vorderde verwijdering van de schutting. Hij beriep zich dus op zijn eigendomsrecht.

De rechter neemt alle omstandigheden mee in zijn oordeel. Hij overweegt dat er sprake is van grote percelen, dat de schutting ongeveer 48 meter lang is en dat situatie al ongeveer 15 jaar bestaat. Aan het verplaatsen van de schutting zijn hoge kosten verbonden (naar schatting € 10.000,-/€ 15.000,-). Aan de buurman was daarnaast voorgesteld om het (kleine) stukje grond waar over de erfgrens was gegaan, te kopen. Dit wilde de buurman niet.

De rechter komt dan tot de conclusie dat de buurman misbruik van bevoegdheid maakt bij zijn vordering tot het verwijderen van de schutting. Aan het verwijderen van de schutting zijn hoge kosten verbonden, terwijl het maar om een klein stukje grond gaat waar de schutting over de erfgrens gaat. Dit staat niet tot elkaar in verhouding. Het standpunt van de buurman dat de schutting gewoon goed moet staan, betekent volgens de rechter dat de vordering van de buurman geen ander doel heeft dan om de ander te schaden. In ieder geval is er sprake van onevenredigheid tussen het belang van de buurman tot uitoefening van het eigendomsrecht, en van het belang van de ander dat daardoor wordt geschaad.

De schutting hoefde dus niet verwijderd of verplaatst te worden.

Motivering

Zoals aangegeven is het uitgangspunt, dat je de aan jou toekomende rechten mag uitoefenen. Een geslaagd beroep op misbruik van bevoegdheid is dus een uitzondering. Dat betekent dat het goed gemotiveerd en onderbouwd moet worden. Daarbij spelen alle omstandigheden een rol. Bij een goede onderbouwing is een geslaagd beroep dus mogelijk. Dat blijkt uit de hiervoor genoemde uitspraak. Zo maar buurtje pesten mag dus niet.

Maartje van den Berg

Maartje van den Berg

Vragen?

Vraagt u zich af of een buurman (of een ander) misbruik van recht maakt, neem dan gerust contact op. Ik help u graag om de situatie te beoordelen en te bekijken welke (juridische) mogelijkheden er zijn. U kunt daarvoor contact opnemen met Advocaten van Waerde via telefoon 033 820 03 88 / 06 21 51 59 65 of e-mail info@advocaten-van-waerde.nl.

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies