in Arbeidsovereenkomst, Arbeidsrecht, Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet na het geven van een korting van € 1,69 aan een familielid terecht? De Action vond van wel, de kantonrechter Amsterdam echter niet.

De feiten

De werkneemster werkt sinds november 2019 bij de Action. In de arbeidsovereenkomst wordt bepaald dat de personeelswijzer van toepassing is. Hierin staat, dat bij fraude en/of diefstal ontslag op staande voet zal volgen.

Verder staat in de personeelswijzer, onder meer, het volgende over het geven van korting. Er mag geen korting worden gegeven aan familie. Er mag iets met korting worden aangeschaft binnen de openingstijden van de winkel, maar buiten werktijd. Korting wordt uitsluitend gegeven op vertoon van je klokbadge.

Op 18 februari 2020 heeft de vader van de werkneemster 3 producten gekocht in het filiaal waar zij aan het werk was. De werkneemster heeft de producten aangeslagen en de korting toegepast. In totaal ging het om een bedrag van € 1,69. Voor de korting te geven, heeft de werkneemster de bedrijfsleider gevraagd of deze kon komen. Deze was niet in gelegenheid, waarna een medewerker met de pas van de bedrijfsleider de korting heeft gegeven.

Uiteindelijk is de Action hier achter gekomen en heeft de werkneemster op staande voet ontslagen op 16 maart 2020. Vervolgens gaat de werkneemster naar de kantonrechter en verzoekt om vernietiging van het ontslag op staande voet.

De beoordeling door de kantonrechter

De kantonrechter constateert, dat de werkneemster de werkwijze m.b.t. de korting niet (geheel) heeft gevolgd. De werkneemster stelt echter, dat zij de regels m.b.t. de korting niet kende of in ieder geval niet begreep. En zij had ook niet de intentie om fraude te plegen.

Al in haar eerste verklaring heeft de werkneemster aangegeven, dat zij niet wist hoe om te gaan met de kortingsregeling. Als zij dat wel had geweten, dan had zij de korting niet toegepast. Verder heeft de werkneemster op die bewuste dag de bemoeienis van de bedrijfsleider ingeroepen. Deze had op dat moment geen tijd, zodat de meeste ervaren werknemer met de pas van de bedrijfsleider de korting heeft geaccordeerd. Uit deze gang van zaken kon en mocht de werkneemster opmaken, dat zij correct en volgens de regels handelde. Dus had zij toestemming voor de korting op de bewuste aankopen.

Het vonnis

De kantonrechter oordeelt het volgende. Strikt genomen heeft de werkneemster gehandeld in strijd met de geldende regels m.b.t. de personeelskorting. Dit kan haar echter niet verweten worden. Bij de werkneemster ontbrak de intentie om te frauderen. Verder is de kantonrechter van oordeel, dat de werkneemster inderdaad onvoldoende op de hoogte was van de regels m.b.t. de personeelskorting. Dit geldt blijkbaar ook voor de ervaren werknemer, die de werkneemster hierover had aangesproken. Gezien deze omstandigheden levert het handelen van de werkneemster geen dringende reden op. Hierbij is voor de kantonrechter van belang, dat de bewuste ervaren werknemer nog wel gewoon in dienst is bij de Action. Het ontslag op staande voet wordt dan ook vernietigd.

De gehele uitspraak van de Rechtbank Amsterdam is hier te vinden.

Conclusie

Dit is niet de eerste uitspraak over een ontslag op staande voet, waarbij een voorwerp van geringe waarde het onderwerp is. Het feit dat er sprake is van een geringe waarde, is niet doorslaggevend in de beoordeling van de kantonrechter. Van belang is, dat de werkgever duidelijke regels voor het personeel heeft opgesteld. Dat deze regels ook bekend zijn bij het personeel en dat deze regels onverkort worden uitgevoerd. Is dit het geval, dan zal een ontslag op staande voet in de regel ook bij de kantonrechter stand houden. Blijkt dat de regels ook door de werkgever niet volledig juist worden uitgevoerd, zoals in deze zaak bij de Action, dan zal het ontslag op staande voet vernietigd worden.

Mocht u hier meer over willen weten, dan kunt u contact opnemen met Advocaten van Waerde via telefoon 033- 820 03 88 of e-mail info@advocaten-van-waerde.nl .

Laatste blogartikelen