Arbeidsrecht bij Advocaten van Waerde

Advocaten van Waerde adviseert en procedeert over de verschillende juridische vraagstukken in het arbeidsrecht. Bij arbeidsrecht gaat het om alle vraagstukken rondom werk. Door zaken op het gebied van het arbeidsrecht vooraf goed te regelen, worden problemen achteraf vaak voorkomen. Heeft u vragen of hulp nodig op het gebied van arbeidsrecht, neem dan contact op met een van onze ervaren advocaten arbeidsrecht Yvonne Weernink of Marc Gerritsen.

Werkgevers en werknemers

Advocaten van Waerde adviseert werkgevers en werknemers bij al hun juridische vragen op het gebied van arbeidsrecht. Daarnaast procederen wij voor werkgevers en werknemers bij geschillen over arbeidsrecht.

Hoe werken onze advocaten arbeidsrecht

Het liefst zijn onze advocaten in een vroeg stadium bij uw vragen en problemen op het gebied van arbeidsrecht betrokken. Dan kan worden meegedacht, dan wel tijdig worden bijgestuurd. Samen met u werken we concreet naar de voor u best passende oplossing. Zo kunnen procedures vaak worden voorkomen. Onze advocaten denken met u mee, zodat uw vraag efficiënt en helder wordt opgelost tegen een redelijk tarief.

Onderwerpen in het arbeidsrecht

Onze advocaten helpen u met advies en zo nodig een procedure over de volgende onderwerpen in het arbeidsrecht. Mocht uw vraag hier niet direct bij staan, dan kunt u ons toch altijd even bellen. Onze kennis en ervaring gaat immers verder.

 • Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd

Wij stellen de overeenkomst op voor werkgever of beoordelen deze voor werknemer.

 • Ziekte en re-integratie

Zowel werkgever als werknemer adviseren wij ziekte van de werknemer zodat tijdig de benodigde stappen worden gezet en de werknemer weer hersteld in eigen werk, dan wel elders re-integreert.

 • Disfunctioneren en verbetertrajecten

Wanneer een werkgever niet tevreden is over wijze waarop de werknemer zijn werk doet, adviseren wij zowel werkgever als werknemer hoe een goed verbetertraject moet worden gevolgd, zodat zo nodig ontslag kan worden gevraagd danwel tegen ontslag verweer kan worden gevoerd.

 • Het incasseren van loonvorderingen

Lonen worden soms niet, of niet volledig betaald. Wij helpen werknemers zodat zij het loon ontvangen waarop zij recht hebben.

 • concurrentie- en relatiebedingen
 • arbeidsvoorwaarden
 • arbeidsconflicten en dreigend ontslag
 • vaststellingsovereenkomsten / beëindigingsovereenkomsten
 • ontbindingsprocedures bij de rechter
 • begeleiden van reorganisaties en collectief ontslag waarbij meerdere personeelsleden tegelijkertijd hun baan verliezen
 • opstellen van sociale plannen
 • aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV
 • ongevallen op het werk
 • arbeidsrechtelijke gevolgen bij overgang van onderneming
 • collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s)
 • medezeggenschapsrecht van ondernemingsraden (OR) en andere medezeggenschapsorganen
 • bijstand in mediation

Bijzondere arbeidsrelaties binnen het arbeidsrecht

Voor enkele arbeidsrelaties geldt specifieke wet- en regelgeving. Ook zijn daarop speciale CAO’s van toepassing. Bij Advocaten van Waerde heeft Marc Gerritsen naast kennis van het algemene arbeidsrecht zoals hierboven staat, ook specialistische kennis op het gebied van het ambtenarenrecht en het onderwijsrecht.

Zelfstandigen (ZZP-er)

Daarnaast worden regelmatig in bedrijven ook zelfstandigen ingehuurd voor bepaalde werkzaamheden. Deze zelfstandigen werken op basis van een overeenkomst van opdracht. Hierover kunnen onze advocaten zowel de werkgever als de ZZP-er adviseren.

Aanbieding juridische toets voor € 250,– inclusief BTW

Advocaten van Waerde biedt particulieren de mogelijkheid hun arbeidsovereenkomst te laten toetsen. Voordat u uw arbeidscontract tekent weet u dan waar u aan toe bent.
Daarnaast kunt u uw beëindigingsovereenkomst laten toetsen door de arbeidsrechtspecialisten van Advocaten van Waerde, wanneer uw werkgever u opeens confronteert met ontslag.

Laat uw arbeidsovereenkomst toetsen

Laat uw ontslag / beëindigingsovereenkomst / vaststellingsovereenkomst toetsen