Arbeidsrecht bij Advocaten van Waerde

Bij arbeidsrecht kunt u denken aan de volgende werkzaamheden:

 •  beoordelen en opstellen van arbeidsovereenkomsten
 •  beoordelen en opstellen van arbeidsvoorwaarden
 •  adviseren en procederen bij arbeidsconflicten en dreigend ontslag
 •  adviseren bij arbeidsongeschiktheid of ziekte
 •  advies bij ongevallen op het werk
 •  adviseren rondom de arbeidsrechtelijke gevolgen van overgang van onderneming
 •  begeleiden van reorganisaties en collectief ontslag waarbij meerdere personeelsleden tegelijkertijd hun baan verliezen
 •  opstellen van sociale plannen
 •  adviseren van ondernemingsraden (OR) en andere medezeggenschapsorganen
 •  opstellen en beoordelen van de overeenkomst van opdracht, zoals voor opdrachtgevers van ZZP-ers
 •  bijstand in mediation