Onderwijsrecht bij Advocaten van Waerde

Ook bij het onderwijsrecht zijn de feitelijke problemen niet anders dan in het reguliere arbeidsrecht. In het onderwijsrecht moet eerst worden vastgesteld of de betrokkene een ambtenaar is of een gewone werknemer. Bij het reguliere onderwijs is men ambtenaar en in het bijzonder onderwijs is men ‘gewoon’ werknemer. Hier zit de complexiteit vaak in de specifieke regelingen ten aanzien van sociaal zekerheidsrechtelijke uitkeringen die in de verschillende cao’s zijn opgenomen.

Voor voorbeelden van onze werkzaamheden voor onderwijspersoneel, verwijzen wij u naar de voorbeelden die genoemd staan bij het arbeidsrecht en ambtenarenrecht, afhankelijk van uw aanstelling.