Bouwrecht bij Advocaten van Waerde

Advocaten van Waerde adviseert en procedeert op het gebied van bouwrecht. Bij een bouwproces zijn verschillende partijen betrokken. Het begint vaak met projectontwikkeling en de bijbehorende financiering. Planologische mogelijkheden moeten worden nagegaan en noodzakelijke vergunningen aangevraagd. Een architect maakt een ontwerp en een aannemer bouwt vervolgens. Mogelijk is er ook nog een aparte bouwbegeleider. Voor al deze werkzaamheden worden overeenkomsten van opdracht gesloten waarvoor soms bijzondere wettelijke bepalingen gelden en soms ook branche-specifieke bepalingen.

Bij de uitvoering van de opdrachten kunnen meningsverschillen ontstaan. Zo kan er een geschil ontstaan tussen een aannemer en een opdrachtgever over vertraging in de bouwwerkzaamheden. Wie is daarvoor aansprakelijk? En wat zijn de gevolgen wanneer u niet over een juiste vergunning voor de bouwwerkzaamheden of het gebruik van het pand beschikt? Hoe is de verhouding tussen projectontwikkelaar, architect, aannemer en opdrachtgever?

Wanneer een verschil van mening niet kan worden opgelost, dient er soms bij de gewone rechter te worden geprocedeerd maar soms ook bij de Raad van Arbitrage of een Geschillencommissie.