Burenrecht bij Advocaten van Waerde

Advocaten van Waerde adviseert en procedeert op het gebied van burenrecht.  Nederland is dichtbevolkt. Enige ergernis of hinder veroorzaakt door buren is daarom niet uit te sluiten.

Soms kan hinder echter zo ernstig zijn dat er sprake is van een onrechtmatige daad door licht- lucht- of geluidshinder. Dit kan variëren van overhangende takken tot bouwwerken die te dicht bij de erfafscheiding staan.

Ook kunt u denken aan discussies over de erfgrens. Waar ligt die erfgrens eigenlijk? Is dit de heg die er al jaren staat of wordt die bepaald door het kadasterpaaltje dat nog ergens in de grond staat? Door verjaring kan de erfgrens in de loop van de tijd zijn gewijzigd.

Door verjaring kan een erfdienstbaarheid zijn ontstaan, zoals een recht van overpad. Dergelijke rechten zijn vaak ook vastgelegd in een notariële akte, maar kunnen onder omstandigheden worden gewijzigd.