Huurrecht bij Advocaten van Waerde

Advocaten van Waerde adviseert en procedeert op het gebied van huurrecht. In het huurrecht wordt onderscheid gemaakt tussen de huur van woningen, van winkelpanden (middenstandsbedrijfsruimte) en kantoorpanden. Dit verschil is niet altijd eenvoudig te maken, maar is wel van belang omdat er verschillende regels gelden.

Bij de verhuur van woningen en winkelpanden genieten de huurders meer huurbescherming. Er gelden specifieke bepalingen met betrekking tot onder andere gebreken aan het gehuurde, de huurprijs, opzeggingsgronden en opzeggingstermijnen.

Wanneer u van plan bent om door u gehuurde ruimte weer aan een ander te verhuren (onderhuur), dan moet u er op bedacht zijn dat hiervoor in beginsel toestemming nodig is van de verhuurder, maar ook van de vereniging van eigenaren (VvE).