Mail

Rechtsgebieden bij Advocaten van Waerde

Advocaten van Waerde adviseert ondernemers en particulieren over juridische vraagstukken in het arbeidsrecht, vastgoedrecht en contractenrecht. Zo nodig procederen de advocaten daarover. De advocaten fungeren vaak als klankbord van de ondernemer en begeleiden hen ook bij hun strategische keuzes rondom bijvoorbeeld hun bedrijfsvoering, overnames, reorganisaties of medezeggenschap.

Advies is het meest voorkomende werk en ook het belangrijkste. Met tijdig en goed advies worden veel problemen en hoge kosten voorkomen. Het advies kan ook zijn om een regeling te treffen of mediation te starten. Maar soms is procederen de enige uitweg. Advocaten van Waerde adviseert u over de kansen, kosten en risico’s van een procedure, wanneer een minnelijke regeling niet mogelijk of wenselijk is.

Rechtsgebieden

Klik hieronder op het rechtsgebied van uw keuze:

Mediation

Advocaten van Waerde begeleidt daarnaast mediation op het gebied van arbeidsrecht of bij zakelijke conflicten. Klik op mediation om meer daarover te lezen.

Rechtsgebiedenregister

De Nederlandse Orde van Advocaten voert een rechtsgebiedenregister (artikel 35b lid 1 Regeling op de Advocatuur) waarin de Advocaten van Waerde de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden hebben geregistreerd.

Yvonne Weernink heeft het rechtsgebied Arbeidsrecht geregistreerd.

Marc Gerritsen heeft de rechtsgebieden Arbeidsrecht en Ambtenarenrecht geregistreerd.

Maartje van den Berg heeft de rechtsgebieden Vastgoedrecht (waaronder bouwrecht, erfdienstbaarheden, erfpacht en burenrecht) en Huurrecht geregistreerd.

Ramon Rila heeft de rechtsgebieden Verbintenissenrecht en Vastgoedrecht geregistreerd.

Deze registratie verplicht de advocaten volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten jaarlijks tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Call Now Button Bel voor advies