Mail

Arbeidsrecht bij Advocaten van Waerde

Yvonne en Marc

Yvonne en Marc

Advocaten van Waerde adviseert en procedeert over de verschillende juridische vraagstukken in het arbeidsrecht. Bij arbeidsrecht gaat het om alle vragen rondom werk. Door zaken over het arbeidsrecht vooraf goed te regelen, worden problemen achteraf vaak voorkomen. Heeft u vragen of hulp nodig op het gebied van arbeidsrecht? Neem dan contact op met een van onze ervaren advocaten arbeidsrecht, Yvonne Weernink of Marc Gerritsen.

Arbeidsrecht voor werkgevers en werknemers

Advocaten van Waerde adviseert werkgevers en werknemers bij al hun juridische vragen op het gebied van arbeidsrecht. Met tijdig advies worden veel procedures voorkomen. Maar wanneer een regeling tussen partijen niet mogelijk is, procederen wij voor werkgevers en werknemers bij geschillen over arbeidsrecht.

Bijzondere arbeidsrelaties binnen het arbeidsrecht

Voor enkele arbeidsrelaties geldt specifieke wet- en regelgeving. Ook zijn daarop speciale cao’s van toepassing. Bij Advocaten van Waerde heeft Marc Gerritsen ook specialistische kennis op het gebied van het ambtenarenrecht en het onderwijsrecht.

Hoe werken onze advocaten arbeidsrecht

Het liefst zijn onze advocaten in een vroeg stadium bij uw vragen en problemen op het gebied van arbeidsrecht betrokken. Dan kunnen onze advocaten meedenken met uw vraag of probleem, dan wel tijdig bijsturen. Samen met u werken we praktisch naar de voor u best passende oplossing. Zo voorkomt u vaak een procedure bij de rechter. Onze advocaten denken met u mee, zodat zij uw vraag efficiënt en helder oplossen tegen een redelijk tarief.

Onderwerpen in het arbeidsrecht

Onze advocaten helpen u met advies en zo nodig een procedure over de volgende onderwerpen in het arbeidsrecht. Mocht uw vraag hier niet direct bij staan, dan kunt u ons toch altijd even bellen. Onze kennis en ervaring gaat namelijk verder.

 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd opstellen en beoordelen
 • Advies bij arbeidsconflict en dreigend ontslag
 • Vaststellingsovereenkomsten / Beëindigingsovereenkomsten opstellen en beoordelen
 • Ontbindingsprocedures bij de rechter
 • Aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV
 • Advies bij disfunctioneren en verbetertrajecten
 • Advies bij ziekte en re-integratie
 • Het incasseren van loonvorderingen
 • Advies en procedures over concurrentie- en relatiebedingen
 • Opstellen en beoordelen van arbeidsvoorwaarden en bedrijfsregeling
 • Begeleiden van reorganisaties
 • Aanvragen en verweer bij collectief ontslag bij het UWV
 • Opstellen van sociale plannen
 • Advies en procedures na ongevallen op het werk
 • arbeidsrechtelijke gevolgen bij overgang van onderneming
 • Advies medezeggenschapsrecht van ondernemingsraden (OR) en andere medezeggenschapsorganen
 • Bijstand in mediation

Zelfstandigen (ZZP’er)

Daarnaast worden regelmatig in bedrijven ook zelfstandigen ingehuurd voor bepaalde werkzaamheden. Deze zelfstandigen hebben een overeenkomst van opdracht. Een overeenkomst van opdracht heeft bijzondere eigen kenmerken. Deze mag niet lijken op een arbeidsovereenkomst. Hierover kunnen onze advocaten zowel opdrachtgevers, als de ZZP’er, adviseren. Sinds januari 2021 kan de opdrachtgever ook gebruik maken van de pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA). Een door het kabinet ontwikkelde tool. De opdrachtgever krijgt door het beantwoorden van vragen duidelijkheid of hij bepaalde werkzaamheden door een zelfstandige kan laten doen. De Webmodule is te vinden op het Ondernemersplein.

Medezeggenschap

Wij adviseren hoe om te gaan met medezeggenschap in een onderneming. Dat doen wij voor ondernemers en leden van een Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PvT). Wat is nodig voor de oprichting van een OR of PvT? Hoe gaan ondernemer en OR of PvT met elkaar om? Wanneer heeft de OR recht op het geven van advies? En hoe moet met een besluit worden omgegaan. Bij het sociale beleid in een onderneming heeft de OR of PvT instemmingsrecht. Tenslotte heeft de OR en PvT over het algemene beleid een informatierecht. Loopt u hier ook tegen aan? Neem dan contact op.

Aanbieding juridische toets voor € 300,– inclusief BTW in het arbeidsrecht

Advocaten van Waerde biedt werknemers de mogelijkheid hun arbeidsovereenkomst vooraf te laten toetsen. Voordat u uw arbeidscontract tekent, weet u dan waar u aan toe bent.
Daarnaast kan een werknemer bij Advocaten van Waerde zijn beëindigingsovereenkomst laten toetsen. Zo weet u vooraf of uw werkgever zich aan de regels houdt bij uw ontslag.

Laat uw arbeidsovereenkomst toetsen

Laat uw ontslag / beëindigingsovereenkomst / vaststellingsovereenkomst toetsen

Call Now Button Bel voor advies