Mail

Ambtenarenrecht bij Advocaten van Waerde

Marc

Marc

De problematiek die in het reguliere arbeidsrecht speelt tussen werkgever en werknemer, bestaat ook in het ambtenarenrecht tussen bestuursorgaan en ambtenaar. Daar zit dan ook niet het werkelijke verschil tussen beide rechtsgebieden. Wat het ambtenarenrecht gecompliceerd maakt, zijn de specifieke bestuursrechtelijke procedures, waar de ambtenaar mee te maken krijgt. Onze specialist ambtenarenrecht Marc Gerritsen kan al uw vragen hierover beantwoorden.

Wat maakt het ambtenarenrecht anders

In het reguliere arbeidsrecht heeft een werknemer alleen de procedure bij het UWV Werkbedrijf of bij de rechter. In het ambtenarenrecht heeft de ambtenaar eerst een interne bezwaarprocedure. Die interne bezwaarprocedure moet door de ambtenaar eerst worden doorlopen. Pas daarna kan de ambtenaar (eventueel) naar de rechtbank gaan.

Opletten of sprake is van een besluit door het bestuursorgaan

Bij iedere handeling van het bestuursorgaan moet goed worden gekeken of die betreffende handeling geen besluit is, dat open staat voor bezwaar. Het maken van bezwaar dient binnen 6 weken te gebeuren. Maakt de ambtenaar te laat bezwaar, dan is de bezwaarmogelijkheid weg.

Bij ambtenarenrecht kunt u denken aan de volgende werkzaamheden:

  • vaststellen van de rechtspositie van de ambtenaar
  • vaststellen van de toepasselijke rechtspositieregeling
  • adviseren en procederen bij arbeidsconflicten, disciplinaire maatregelen en dreigend ontslag
  • adviseren bij arbeidsongeschiktheid of ziekte
  • advies bij ongevallen op het werk
  • begeleiden van reorganisaties, waarbij meerdere ambtenaren tegelijkertijd hun baan verliezen
  • begeleiden van bezwaarschriftprocedures
  • bijstand in mediation

Op onderwijspersoneel kan behalve het ambtenarenrecht ook het onderwijsrecht van toepassing zijn.

Call Now Button Bel voor advies