Mail

Onderwijsrecht bij Advocaten van Waerde

Marc

Marc

Tot 1 januari bestond er in het onderwijsrecht onderscheid tussen het personeel, dat werkzaam was in het openbaar onderwijs en in het bijzonder onderwijs. In het openbaar onderwijs was men ambtenaar en in het bijzonder onderwijs was men “gewoon” werknemer. Sinds 1 januari 2020 is de rechtspositie van de ambtenaar veranderd en vallen medewerkers in het openbaar onderwijs niet meer onder het ambtenarenrecht. Het “gewone” of private arbeidsrecht geldt nu ook voor hen, net zoals dat al gold voor medewerkers in het bijzonder onderwijs. Deze wijziging geldt voor alle openbare onderwijs instellingen, dus (1) het primair en (2) voortgezet onderwijs, (3) universiteiten en universitaire medische centra en (4) onderzoeksinstellingen. De complexiteit in de specifieke regelingen ten aanzien van sociaal zekerheidsrechtelijke uitkeringen die in de verschillende cao’s zijn opgenomen, is echter blijven bestaan.

Voor voorbeelden van onze werkzaamheden voor onderwijspersoneel, verwijzen wij u naar de voorbeelden die genoemd staan bij het arbeidsrecht.

Call Now Button Bel voor advies