Mail

Contractenrecht bij Advocaten van Waerde

Het contractenrecht bevat regels over overeenkomsten. In een overeenkomst worden gemaakte afspraken tussen partijen vastgelegd. Het is van belang dat dit goed gebeurt met een juiste formulering. Wanneer er later een probleem ontstaat, wordt namelijk altijd teruggegrepen naar de overeenkomst. Door een overeenkomst goed en duidelijk op te stellen, kunnen interpretatieverschillen worden voorkomen en kunnen risico’s beter worden ingeschat. Advocaten van Waerde helpt u bij het opstellen en beoordelen van uw contracten. Advocaten van Waerde is specialist overeenkomstenrecht. Heeft u vragen of hulp nodig op het gebied van contractenrecht? Neem dan contact op met een van onze ervaren advocaten Maartje van den Berg of Ramon Rila.

Contracten

Er bestaan contracten in allerlei soorten en maten. Zo kan het gaan om een samenwerkingsovereenkomst, maar ook om een leverancierscontract of franchiseovereenkomst. Het kan gaan om een eenmalige overeenkomst of om een duurovereenkomst. Voor sommige overeenkomsten geven de wet en/of rechtspraak specifieke regels, zoals bij een agentuurovereenkomst en distributieovereenkomst. Ook de hoedanigheid van contractspartijen is relevant. Zo wordt een consument in hoge mate door de wet beschermd en geldt die bescherming niet voor een grote onderneming die dagelijks contracten sluit.

Een goed opgesteld contract voorkomt discussies achteraf. Wij helpen u graag daarbij. Ook zijn wij thuis in het onderhandelen of adviseren over diverse contracten

Mocht er toch discussie ontstaan over de uitleg van contracten of contractuele bepalingen, dan kunnen wij u daarover adviseren en zo nodig procederen. Wij hebben daar veel ervaring mee.

Wanprestatie

Wanneer een partij zijn of haar verplichtingen bij de uitvoering van de overeenkomst niet op juiste wijze nakomt, kan er sprake zijn van een toerekenbare tekortkoming, oftewel wanprestatie.
Mogelijk kan dan de overeenkomst worden ontbonden, opgeschort of bestaat er recht op schadevergoeding.
Vaak is dan wel een deugdelijke ingebrekestelling vereist. In de praktijk gaat dit nogal eens mis, hetgeen verregaande juridische consequenties kan hebben. Het advies is daarom om bij een wanprestatie van uw contractspartij tijdig juridische hulp in te schakelen. Door het inschakelen van Advocaten van Waerde weet u zeker dat u de juiste juridische weg bewandelt. Dat is belangrijk om uw juridische positie veilig te stellen.

Algemene voorwaarden

Bij overeenkomsten spelen algemene voorwaarden een belangrijke rol. Algemene voorwaarden bepalen namelijk mede wat de afspraken tussen partijen zijn. Zo kan in algemene voorwaarden bijvoorbeeld aansprakelijkheid voor schade worden uitgesloten. Advocaten van Waerde kan algemene voorwaarden voor u opstellen. We kunnen ze ook aanpassen, zodat ze aansluiten op de meest recente wetten en rechtspraak.

Met algemene voorwaarden kunt u vooraf en eenduidig voor al uw opdrachtgevers/afnemers bepaalde afspraken vastleggen. Daarbij is wel van belang dat algemene voorwaarden juist worden gebruikt, zodat deze niet (deels) vernietigd kunnen worden. Ook daarover kan Advocaten van Waerde u adviseren.

Onderwerpen in het contractenrecht

Wij helpen u met advies en zo nodig een procedure over de volgende onderwerpen. Dit is geen volledige lijst. Mocht uw onderwerp hier niet bij staan, dan kunt u ons altijd even bellen. Onze kennis en ervaring gaat namelijk verder dan de hier genoemde onderwerpen.

 • Opstellen en beoordelen van overeenkomsten / contracten
 • (Uitsluiten) aansprakelijkheid en schadevergoeding
 • (Onjuiste) nakoming van overeenkomst / wanprestatie
 • Ingebrekestelling
 • Verzuim
 • Overeenkomst ontbinden
 • Overeenkomst opschorten
 • Overeenkomst vernietigen
 • Onrechtmatige daad
 • Borgstelling
 • Cessie
 • Contractovername
 • Geheimhoudingsverklaring
 • Algemene voorwaarden
 • Incasso
 • Koopovereenkomst
 • Overeenkomst van opdracht
 • Reisovereenkomst
 • Intentieovereenkomst
 • Geldleningsovereenkomst
 • Duurovereenkomst
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Leverancierscontract
 • Franchiseovereenkomst
 • Distributieovereenkomst
 • Agentuurovereenkomst
Call Now Button Bel voor advies