Mail

Contractenrecht bij Advocaten van Waerde

Contractenrecht

Maartje en Yvonne

Een goed opgesteld contract kan in de toekomst van grote waarde zijn. Advocaten van Waerde helpt u bij het opstellen en beoordelen van uw contracten. Mogelijke interpretatieverschillen kunnen daarmee worden voorkomen. Ook risico’s kunnen beter worden ingeschat. Advocaten van Waerde is specialist contractrecht. Heeft u vragen of hulp nodig op het gebied van contractenrecht? Neem dan contact op met een van onze ervaren advocaten contractenrecht, Maartje van den Berg of Yvonne Weernink.

Contracten

Er bestaan contracten in allerlei soorten en maten. Zo kan het gaan om een samenwerkingsovereenkomst, maar ook om een leverancierscontract of franchiseovereenkomst. Het kan gaan om een eenmalige overeenkomst of om een duurovereenkomst. Voor sommige overeenkomsten geven de wet en/of rechtspraak specifieke regels, zoals bij een agentuurovereenkomst en distributieovereenkomst.

Een goed opgesteld contract voorkomt discussies achteraf. Wij helpen u graag daarbij. Ook zijn wij thuis in het onderhandelen of adviseren over diverse contracten

Mochten er toch discussies ontstaan over de uitleg van contracten of contractuele bepalingen, dan procederen wij zo nodig hierover.

Wanprestatie

Wanneer een partij zijn of haar verplichtingen bij de uitvoering van de overeenkomst niet op juiste wijze nakomt, kan er sprake zijn van een toerekenbare tekortkoming oftewel wanprestatie.
Mogelijk kan dan de overeenkomst worden ontbonden, opgeschort of bestaat er recht op schadevergoeding.
Vaak is dan wel een deugdelijke ingebrekestelling vereist. Dat is belangrijk om uw juridische positie veilig te stellen.

Incasso

Wanneer u als ondernemer tot incasso van uw facturen wilt komen, gelden er specifieke regels voor de ingebrekestelling aan consumenten. Die moeten een zogenoemde “14-dagen brief” krijgen. Dit is een aanmaning waarin er nog een betalingstermijn van 14 dagen wordt gegeven en waarin de gevolgen van het niet betalen worden vermeld, waaronder de incassokosten.

Algemene voorwaarden

Bij contractenrecht kunt u ook denken aan algemene voorwaarden. Met algemene voorwaarden kunt u vooraf en eenduidig voor al uw opdrachtgevers/afnemers bepaalde afspraken vastleggen. Daarbij is wel van belang dat algemene voorwaarden juist worden gebruikt. Gebeurt dat niet, dan kan het zijn dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of worden vernietigd.

Onderwerpen in het contractenrecht

Wij helpen u met advies en zo nodig een procedure over de volgende onderwerpen. Dit is geen volledige lijst. Mocht uw onderwerp hier niet bij staan, dan kunt u ons altijd even bellen.

 • Opstellen en beoordelen van overeenkomsten / contracten
 • Aansprakelijkheid en schadevergoeding
 • (Onjuiste) nakoming van overeenkomst / wanprestatie
 • Ingebrekestelling
 • Overeenkomst ontbinden
 • Overeenkomst opschorten
 • Onrechtmatige daad
 • Borgstelling
 • Cessie
 • Contractovername
 • Geheimhoudingsverklaring
 • Algemene voorwaarden
 • Incasso
 • Intentieovereenkomst
 • Geldleningsovereenkomst
 • Duurovereenkomst
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Leverancierscontract
 • Franchiseovereenkomst
 • Distributieovereenkomst
 • Agentuurovereenkomst
Call Now Button Bel voor advies