Mail

Incasso via Advocaten van Waerde

De klant betaalt uw vordering nietIncassokosten

Iedere ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met klanten die niet betalen. Dit kan het gevolg zijn van betalingsproblemen bij de klant, maar kan ook te maken hebben met een inhoudelijk bezwaar tegen (de hoogte van) een factuur. Advocaten van Waerde heeft ruime ervaring met het incasseren van vorderingen en weet de juiste stappen te zetten om uw vordering betaald te krijgen. De focus ligt daarbij op buitengerechtelijke incassering van uw vordering, maar indien nodig wordt een gerechtelijke procedure ook zeker niet geschuwd. U wordt daarbij door Advocaten van Waerde volledig ontzorgd.
Ramon Rila en Maartje van den Berg zijn specialist op dit gebied.

Ramon en Maartje

Ramon en Maartje

Waarom een incassoadvocaat inschakelen?

Het inschakelen van een gespecialiseerde incasso advocaat van Advocaten van Waerde biedt u veel voordelen ten opzichte van het inschakelen van een incassobureau. Naast het feit dat een incasso advocaat volledig op de hoogte is van de laatste wetgeving omtrent de incassering van vorderingen, is een incasso advocaat op grond van de wet bevoegd om alle vorderingen in rechte te incasseren.

Daarnaast kan een incasso advocaat ook andere zeer doeltreffende instrumenten – zoals het leggen van conservatoir beslag en het aanvragen van een faillissement van een schuldenaar – inzetten. Dit in tegenstelling tot een medewerker van een incassobureau, die doorgaans geen advocaat is en daartoe niet bevoegd is. Bovendien leert de praktijk dat het inschakelen van een incasso advocaat meer impact op een schuldenaar heeft.

Afspraak over kosten

Omdat het al vervelend genoeg is dat een klant niet betaalt, geven wij u vooraf duidelijkheid over de kosten van het incassotraject. Dat kan zijn in de vorm van een uurtarief met concrete tijdsinschatting of een vaste prijs voor de hele zaak. Ook kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een succesfee. Wanneer u ons vaker voor het incasseren van vorderingen inschakelt, kunnen we u ook een gereduceerd uurtarief aanbieden. Ten slotte zal Advocaten van Waerde er alles aan doen om de door u gemaakte kosten zo veel mogelijk op de wederpartij te verhalen.

Wanneer u een vordering door ons laat incasseren, wordt de vordering op de schuldenaar verhoogd met de buitengerechtelijke incassokosten. Indien deze kosten volledig door de schuldenaar worden voldaan, worden uw kosten verminderd met de geïncasseerde buitengerechtelijke incassokosten. In de praktijk kan dit betekenen dat de schuldenaar alle kosten betaalt. Klik hier voor de staffel buitengerechtelijke kosten, zoals deze wettelijk is bepaald.

Wilt u meer weten?

Heeft u hierover vragen en wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan gerust contact met ons op per telefoon op 033 8200388, of per e-mail op info@advocaten-van-waerde.nl.

Call Now Button Bel voor advies