Mail

Ondernemingsrecht bij Advocaten van Waerde

Advocaten van Waerde adviseert over het ondernemingsrecht. Ondernemen is risico nemen. Maar om risico’s te kunnen en willen nemen, is het wel van belang om die risico’s zo goed mogelijk in te schatten.

Rechtsvorm

Dit speelt bijvoorbeeld al bij de keuze van de rechtsvorm waarin u gaat ondernemen: is dit een B.V., vof, eenmanszaak of misschien wel een stichting of vereniging? Afspraken over samenwerking kunnen op verschillende wijze worden vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld in een managementovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst, statuten of maatschapsovereenkomst.

Overname van bedrijf / beëindiging samenwerking

Wanneer u als ondernemer een ander bedrijf wilt overnemen, wilt u natuurlijk geen kat in de zak kopen. Een goede juridische scan (due diligence onderzoek) is daarbij van belang. Daarbij maakt het uit of u de aandelen koopt of dat er sprake is van een activa/passiva transactie.

Bij overname speelt ook het aspect van “overgang van onderneming”. Dit betekent dat u van rechtswege verplicht bent het personeel over te nemen en de bestaande arbeidsvoorwaarden te respecteren.

Soms loopt de samenwerking met een zakenpartner niet meer helemaal soepel. Of zijn er andere redenenen om de samenwerking te beëindigen. Wij kunnen u hierbij helpen.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder wilt u voorkomen dat u persoonlijk aansprakelijk wordt gehouden indien uw onderneming bepaalde verplichtingen niet juist nakomt. Onder omstandigheden kan een bestuurder van een B.V. of N.V. toch persoonlijk aansprakelijk worden gehouden (bestuurdersaansprakelijkheid) indien er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Hiervan is onder andere sprake indien de vennootschap verplichtingen is aangegaan, waarvan de bestuurder wist of kon weten dat die niet konden worden nagekomen.

Call Now Button Bel voor advies