Mail

Vastgoedrecht / Onroerend goedrecht bij Advocaten van Waerde

Maartje

Vastgoedrecht of onroerend goedrecht gaat over uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met onroerende goederen. Simpel gezegd gaat het bij vastgoedrecht om zaken waar grond of stenen een rol spelen. Je kunt dan denken aan koop of verhuur van onroerend goed. Maar ook het bouwen van onroerend goed, zoals een woning of bedrijfspand. Waar mensen of bedrijven samen wonen en werken, speelt ook het burenrecht een rol. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld de uitleg van een erfdienstbaarheid. Advocaten van Waerde adviseert en procedeert over de verschillende juridische vraagstukken op het gebied van vastgoedrecht.

Bij vastgoedrecht /  onroerend goedrecht kunt u denken aan vragen op het gebied van:

Voor meer informatie klikt u op het onderwerp van uw keuze. Heeft u een vraag of hulp nodig op het gebied van vastgoedrecht? Maartje van den Berg heeft veel ervaring met deze onderwerpen en helpt u graag.

Inschatten risico’s

De met vastgoedrecht verband houdende belangen worden steeds groter. Steeds meer mensen krijgen er mee te maken. Het is soms lastig om de juridische gevolgen goed te begrijpen. Omdat de (financiële) gevolgen groot kunnen zijn, is het dan van belang om de eventuele risico’s helder te hebben. Die maken wij duidelijk, in begrijpelijke taal.

Onroerend goed eigenaren en (ver)huurders

Advocaten van Waerde staat eigenaren van onroerend goed bij. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld de nakoming van een overeenkomst door een koper of een aannemer, of een geschil met de buren. Ook verhuurders en huurders worden bijgestaan. Zowel verhuurders en huurders van bedrijfsmatig onroerend goed als verhuurders en huurders van woningen.

Aannemer, architect, projectontwikkelaar, beheerder, makelaar

Ook partijen die betrokken zijn bij (de ontwikkeling) van vastgoed worden bijgestaan door Advocaten van Waerde. Het gaat dan bijvoorbeeld om aannemers, architecten, projectontwikkelaars, beheerders en makelaars. Deze kennen soms specifieke branche voorwaarden met eigen regels.

Hoe werken onze advocaten vastgoedrecht?

Wij kunnen helpen bij het voeren van onderhandelingen en bij het opstellen of controleren van contracten. Maar ook wanneer er discussie ontstaat over een juiste nakoming van contracten, adviseren wij over de beste strategie. Zo nodig procederen wij. Het liefst worden wij zo vroeg mogelijk betrokken. Daarmee kunnen wij uw zorgen zoveel mogelijk wegnemen. Wij denken met u mee, om zo samen met u te komen tot de voor u best passende oplossing.

Call Now Button Bel voor advies