Mail

Bouwrecht bij Advocaten van Waerde

bouwrecht

Maartje

Advocaten van Waerde adviseert en procedeert op het gebied van bouwrecht. Bij een bouwproces zijn verschillende partijen betrokken. Het begint vaak met projectontwikkeling en de bijbehorende financiering. Planologische mogelijkheden moeten worden nagegaan en noodzakelijke vergunningen aangevraagd. Een architect maakt een ontwerp en een aannemer bouwt vervolgens. Mogelijk is er ook nog een aparte bouwbegeleider. Voor al deze werkzaamheden worden overeenkomsten van opdracht gesloten waarvoor soms bijzondere wettelijke bepalingen gelden en soms ook branche-specifieke bepalingen. Juridische vragen hierover vallen onder het bouwrecht. U kunt daarvoor terecht bij Maartje van den Berg.

Contracten in het bouwrecht

In het bouwrecht zijn er verschillende contracten mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de overeenkomst tussen een opdrachtgever en een architect, aannemer of adviseur. Bij de uitvoering van de opdrachten kunnen meningsverschillen ontstaan. Zo kan er een geschil ontstaan tussen een aannemer en een opdrachtgever over vertraging in de bouwwerkzaamheden. Wie is daarvoor aansprakelijk? En wat zijn de gevolgen wanneer u niet over een juiste vergunning voor de bouwwerkzaamheden of het gebruik van het pand beschikt? Hoe is de verhouding tussen projectontwikkelaar, architect, aannemer en opdrachtgever? Wij kunnen u adviseren over deze contracten in het bouwrecht en de uitvoering daarvan.

Rechtbank, Raad van Arbitrage, Geschillencommissie

Wanneer een verschil van mening niet kan worden opgelost, dient er soms bij de gewone rechter te worden geprocedeerd maar bij geschillen op het gebied van bouwrecht soms ook bij de Raad van Arbitrage of een Geschillencommissie. Dit is afhankelijk van de vraag wat tussen partijen is overeengekomen.

Onderwerpen in het bouwrecht

Wij helpen u met advies en zo nodig een procedure over de volgende onderwerpen. Dit is geen volledige lijst. Mocht uw onderwerp hier niet bij staan, dan kunt u ons altijd even bellen.

  • Onjuiste nakoming van overeenkomst (gebreken, geen sprake van goed en deugdelijk werk)
  • Opleveringsgeschillen (o.a. boete in verband met overeengekomen bouwtijd)
  • Overeengekomen prijs
  • Meerwerk en minderwerk
  • Opschorting van werkzaamheden en retentierecht
  • Waarschuwingsplicht
  • Algemene contractvoorwaarden zoals UAV, AVA en GIW
  • Aansprakelijkheden (ontwerp- en uitvoeringsfouten)
  • Ontbinding, opzegging en beëindiging van contracten
  • Koop-/aannemingsovereenkomst
Call Now Button Bel voor advies