Mail

Huurrecht bij Advocaten van Waerde

Advocaten van Waerde adviseert en procedeert op het gebied van huurrecht. In het huurrecht wordt onderscheid gemaakt tussen de huur van woningen, van winkelpanden (middenstandsbedrijfsruimte) en kantoorpanden. Dit verschil is niet altijd eenvoudig te maken, maar is wel van belang omdat er verschillende regels gelden. Maartje van den Berg en Ramon Rila geven u hierover duidelijkheid.

Bedrijfsmatig onroerend goed en woningen

Bij de verhuur van woningen en winkelpanden (middenstandsbedrijfsruimte) genieten de huurders meer huurbescherming. Er gelden veel dwingendrechtelijke bepalingen waarvan niet ten nadele van de huurder mag worden afgeweken. Zo gelden er specifieke bepalingen met betrekking tot onder andere gebreken aan het gehuurde, de huurprijs, opzeggingsgronden en opzeggingstermijnen. Wij kennen de regels in het huurrecht die hiervoor gelden.

Voor overig bedrijfsmatig onroerend goed geldt daarentegen veel contractsvrijheid. Bij overig bedrijfsmatig onroerend goed kun je denken aan kantoorruimten of opslagloodsen. Bij de huur van dit onroerend goed wordt in de praktijk veel gebruik gemaakt van standaard huurovereenkomsten. Omdat er contractsvrijheid geldt, is het verstandig om te bekijken of niet beter afwijkende bepalingen kunnen worden opgenomen, specifiek op uw huursituatie toegespitst.

Vereniging van Eigenaren

Wanneer u van plan bent om door u gehuurde ruimte weer aan een ander te verhuren (onderhuur), dan moet u er op bedacht zijn dat hiervoor in beginsel toestemming nodig is van de verhuurder, maar ook van de vereniging van eigenaren (VvE). Het huurrecht raakt hier dus het VvE-recht.

Onderwerpen in het huurrecht

Wij helpen u met advies en zo nodig een procedure over de volgende onderwerpen. Dit is geen volledige lijst. Mocht uw onderwerp hier niet bij staan, dan kunt u ons altijd even bellen. Onze kennis en ervaring gaat namelijk verder dan de genoemde onderwerpen.

  • Huurcontracten opstellen en beoordelen
  • Beëindiging van huurcontracten
  • Gebreken aan het gehuurde en onderhoud
  • Overeengekomen gebruik van het gehuurde
  • Huurprijsaanpassing
  • Ontruiming en ontruimingsbescherming
  • Indeplaatsstelling
  • Onderhuur
  • Voorkeursrecht van koop
Call Now Button Bel voor advies