Mail

Koop en verkoop van onroerend goed bij Advocaten van Waerde

Advocaten van Waerde adviseert en procedeert over de koop en verkoop van onroerend goed. Het kan daarbij gaan om woningen, maar ook om bedrijfspanden of een perceel onbebouwde grond. Rondom de koop en verkoop van onroerend goed kunnen verschillende twistpunten ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de mededelingsplicht, onderzoeksplicht of de aanwezigheid van een verborgen gebrek. Wanneer u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met Maartje van den Berg en Ramon Rila.

Sluiten van overeenkomst

Wanneer u als consument een woning koopt, hebt u een wettelijke bedenktermijn van drie dagen. Maar geldt dat ook wanneer u een chalet op een vakantiepark koopt? En als u na het verstrijken van de bedenktermijn toch de koop van de woning wilt ontbinden, kunt u dan nog een beroep doen op het voorbehoud van financiering? Advocaten van Waerde beantwoordt deze vragen graag voor u.

Discussie na sluiten van overeenkomst

Het onroerend goed wordt uw eigendom na notariële overdracht bij de notaris. Ook na de overdracht bij de notaris kunnen nog discussies ontstaan: voor wie komt bijvoorbeeld het risico van een lekkend dak of een ander verborgen gebrek? De mededelingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper spelen daarbij een rol. Ook kan het nog uitmaken of u bent bijgestaan door een makelaar of een bouwkundig advies hebt ingewonnen.

Onderwerpen bij koop en verkoop van onroerend goed

Wij helpen u met advies en zo nodig een procedure over de volgende onderwerpen. Dit is geen volledige lijst. Mocht uw onderwerp hier niet bij staan, dan kunt u ons altijd even bellen. Onze kennis en ervaring gaat namelijk verder dan de hier genoemde onderwerpen.

  • Uitleg van de inhoud van de koopovereenkomst (bedoeling van partijen)
  • Financieringsvoorbehoud
  • Bouwkundig voorbehoud en bouwkundige gebreken
  • Bedenktermijn
  • Gebreken zoals de aanwezigheid van asbest of lekkage
  • Mededelingsplicht en onderzoeksplicht
  • (Wederzijdse) dwaling
  • Ouderdomsclausule
  • Rol en informatie van de makelaar
  • Ontbindende voorwaarden
Call Now Button Bel voor advies