Mail
 in Burenrecht, Onroerend goedrecht, Vastgoedrecht
camera

camera

Steeds meer mensen hebben een slimme deurbel of een camera als veiligheidsmaatregel. Die staan soms op gespannen voet met het recht op privacy van buren. Wat mag wel en wat mag niet bij het plaatsen van een camera?

Privacy: recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

In een eerdere blog heb ik al aangegeven dat discussies over de aanwezigheid van een camera geregeld voorkomen in het burenrecht. In beginsel heb je recht op bescherming van je privacy op je eigen perceel. Buren mogen je dus niet zo maar filmen of je bewegingen met een beveiligingscamera opnemen.

Aanwezigheid camera: onrechtmatig

Wanneer er inbreuk wordt gemaakt op je recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, is er in beginsel sprake van onrechtmatig handelen. Je hoeft niet toe te staan dat je door een beveiligingscamera van de buurman wordt opgenomen. Er kan echter sprake zijn van een rechtvaardigingsgrond waardoor die inbreuk op de privacy niet onrechtmatig is.

Rechtvaardigingsgrond?

Of er een rechtvaardigingsgrond is, moet worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Daarbij moeten de ernst van de inbreuk en de belangen bij de inbreuk makende handelingen tegen elkaar worden afgewogen. Dit volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad. Ook moet worden getoetst of het gebruik van de camera’s voldoet aan de eisen van proportionaliteit (is er sprake van een redelijke verhouding tussen het doel en het ingezette middel) en subsidiariteit (is dit het minst ingrijpende middel om het doel te bereiken).

Belangenafweging

De rechter zal dus de belangen afwegen. Dat zal aan de ene kant het belang op privacy van de buur zijn die op beeld wordt gezet door de beveiligingscamera van de buren. Aan de andere kant speelt het belang van de buurman die de camera heeft geplaatst. Een camera zal in de regel worden gebruikt als veiligheidsmaatregel en om te gebruiken als bewijsmiddel.

Uit de rechtspraak volgt dat bij de belangenafweging ook wordt gekeken naar het type van de gebruikte camera, en bijvoorbeeld de mogelijkheden om beelden op te slaan en te bewaren alsmede de mogelijkheden van wendbaarheid en inzoomen. Ook kan worden gelet op andere mogelijkheden om veiligheidsmaatregelen te treffen waarbij de privacy van buren niet in het geding is. Ook een camera die zicht geeft op de openbare weg kan onrechtmatig zijn.

Bewijslast

Degene die een camera plaatst waarmee ook de bewegingen van buren worden opgenomen, heeft in de regel de bewijslast om aan te tonen dat er een rechtvaardigingsgrond is. Je zult dus goed jouw belang voor het plaatsen van een beveiligingscamera moeten aantonen, en aangeven waarom dat belang prevaleert boven het belang op privacy van de buurman.

Dat dit niet altijd eenvoudig is, volgt uit een recente uitspraak van de kort gedingrechter in Maastricht. In die procedure stelde de buurman met camera dat er sprake was van diverse voorvallen en pesterijen door de buren. Hij had daarom een beveiligingscamera geplaatst omdat hij zich onveilig voelde en om hem en zijn eigendommen te beschermen. Die camera nam ook de bewegingen van de buurman op wanneer die zich op de openbare weg bevond. De rechter was van mening dat minder ingrijpende maatregelen ook zouden volstaan. De noodzaak van de verdergaande maatregelen (de camera waarop ook de buurman werd opgenomen) was in ieder geval niet aangetoond. De camera diende dus te worden verwijderd.

Maartje van den Berg

Maartje van den Berg

Is mijn camera toegestaan?

Wanneer je een camera wilt ophangen, probeer dit dan zo te doen dat daarmee niet het perceel van de buren en bewegingen van buren op de openbare weg wordt gefilmd. Anders maak je in beginsel inbreuk op het recht op privacy van de buren. Wanneer het niet te voorkomen is dat ook bewegingen van buren gefilmd worden, ga dan in overleg met de buren. Bekijk ook welke andere veiligheidsmaatregelen mogelijk zijn.

Kom je er niet uit met de buurman, dan help ik graag om de juridische positie te bepalen. Ook voor andere vragen op het gebied van burenrecht kun je bij mij terecht. Ik ben te bereiken via: Advocaten van Waerde in Amersfoort, telefoon 033 820 03 88 / 06 21 51 59 65 of e-mail info@advocaten-van-waerde.nl.

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies