Mail
 in Arbeidsovereenkomst, Arbeidsrecht, ontslag, proeftijd

In de arbeidsovereenkomst wordt vaak een proeftijd afgesproken. Maar soms gaat het proeftijd ontslag toch mis. Uitgangspunt is dat een werkgever tijdens de proeftijd de werknemer kan ontslaan, door het opzeggen van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst eindigt dan direct. Een opzegtermijn is niet nodig. In onderstaand geval ging het proeftijd ontslag toch mis, omdat de werknemer al eerder met de werkzaamheden was begonnen. Dit is risicovol. Wat was het geval bij dit proeftijd ontslag.

Proeftijd in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Yvonne Weernink

Yvonne Weernink,
Advocaat arbeidsrecht

Vorige maand werd ik gebeld door een werkgever. Bij hen was op 1 december 2021 een nieuwe salesmanager gekomen. Het betrof een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 12 maanden met  een proeftijd van 1 maand. Werkgever dacht die arbeidsovereenkomst nog tijdens de proeftijd op 30 december 2021 schriftelijk te hebben opgezegd. Volgens werkgever was dit toch tijdig én binnen die maand proeftijd. Op zich klopt dit.

Wettelijke proeftijd in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag volgens de wet een proeftijd in de volgende gevallen:

  • 1 maand proeftijd: bij contract arbeidsovereenkomst langer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar;
  • 2 maanden proeftijd: bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twee jaar of langer.

Geen ontslagbescherming tijdens proeftijd

Tijdens een proeftijd heeft de werknemer geen ontslagbescherming. Wel moet een werkgever zich strikt houden aan de wettelijk eisen die voor de proeftijd gelden. Daarom wordt dat ook wel “ijzeren proeftijd” genoemd. Lees voor de wettelijke eisen aan een proeftijd mijn eerdere blog.

Proeftijd kan eerder ingaan

Soms vraagt een werkgever een werknemer nog vóórdat het contract ingaat al werkzaamheden voor het bedrijf te verrichten. En juist daar gaat het dan mis! Zo bleek deze sales manager al vóórdat hij in dienst kwam, op 18 en 19 november 2021 de hele dag op de beurs geweest te zijn voor werkgever. De salesmanager was op die beurs op verzoek van de werkgever even bijgesprongen, omdat door ziekte twee andere werknemers waren uitgevallen. Op die manier had de salesmanager ook  de andere verkopers en het product al leren kennen en heeft hij klanten ontmoet. Vervolgens was de salesmanager op 30 november 2021 ook op verzoek van werkgever even 2 uur aangeschoven bij een vergadering waarin de vertrekkende salesmanager zijn werkzaamheden overdroeg.

Eerder beginnen met bedongen werkzaamheden

Onderzocht moet worden of de door de salesmanager verrichte werkzaamheden op de beurs én tijdens de overdracht van werkzaamheden behoren tot de met deze salesmanager overeengekomen werkzaamheden. Of deze werkzaamheden de “bedongen arbeid” in zijn functie is. De werkgever moest wel erkennen dat die verrichte werkzaamheden inderdaad passen binnen de functie van salesmanager. Vanaf dat “bijspringen” op de beurs kon deze werkgever zich een beeld vormen over de kwaliteiten van deze salesmanager.

Had de salesmanager de werkzaamheden mogen weigeren

De werkgever erkende ook dat de salesmanager de aan hem gedane verzoeken niet echt had kunnen weigeren. Dat zou hij hem als werkgever ook kwalijk genomen hebben. Hij zat als werkgever immers ook omhoog met de situatie op die beurs. Andere werknemers waren plotseling ziek geworden. En ja, de salesmanager had ook extra vrije dagen voor die eerdere werkzaamheden gekregen.

Beloning voor de eerder verrichte werkzaamheden

In de jurisprudentie is het uitgangspunt dat het niet van belang is of loon voor die eerdere werkzaamheden is betaald. Het gaat erom of die werkzaamheden feitelijk zijn aangevangen. Die situatie is doorslaggevend. Dat was het geval op 18 november 2021. Overigens kon de salesmanager daar in dit geval later extra vakantiedagen voor opnemen. Dat is een beloning met extra vrije dagen de zogenaamde “tijd voor tijd”.

Ontslag tijdens de proeftijd te laat en vernietigbaar

Deze salesmanager heeft terecht gesteld dat het ontslag tijdens de proeftijd vernietigd dient te worden. Het ontslag tijdens de proeftijd was te laat en is niet rechtsgeldig. De nieuwe salesmanager was al vóór 1 december 2021 en wel op 18 november 2021, feitelijk begonnen met werkzaamheden voor werkgever. Dit proeftijd ontslag had eenvoudig voorkomen kunnen worden wanneer deze werkgever tijdig advies had gevraagd.

Risico voor werkgever

onjuist ontslag is kostbaar

onjuist ontslag kost veel geld

In deze zaak was door het onjuist ontslag tijdens de proeftijd het vertrouwen tussen de werkgever en de salesmanager in een eventuele verdere goede samenwerking geheel weg. Partijen hebben dit opgelost met een vaststellingsovereenkomst. Alsnog werd het loon voldaan, de gefixeerde schadevergoeding en de transitievergoeding betaald én een billijke vergoeding afgesproken. In die verschuldigde billijke vergoeding zit het grootste risico voor de werkgever. Daarin gaat het immers om onder andere inkomensschade voor de werknemer. Hoe lang zou de arbeidsovereenkomst nog hebben geduurd? Hoe lang zal werknemer werkloos blijven? Lastige vragen die in iedere situatie anders zullen zijn. De hoogte daarvan inschatten is lastig. in deze zaak konden goede afspraken gemaakt worden.

 

 

 

 

 

Conclusie

Heeft u vragen over proeftijd ontslag, of in het algemeen vragen over de proeftijd, neem dan contact op met de advocaten arbeidsrecht bij Advocaten van Waerde: telefoon 033 820 0388 of e-mail: info@advocaten-van-waerde.nl.

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies