in Arbeidsrecht, (onbetaald) verlof, coronavirus, loonstop, quarantaine, reisadvies oranje of rood, wijzigen vakantie

Steeds meer werknemers lopen risico op quarantaine na vakantie. Door de toename van corona in vakantiegebieden wijzigt de Nederlandse overheid haar oorspronkelijke reisadviezen vaker. Het advies voor vakantiegebieden gaat van geel naar oranje of rood. Het is dan aan de werknemer of hij direct terugkeert naar huis, of eerst zijn (geplande) vakantie afmaakt en dan terugkeert.

Gevolg van het gewijzigde reisadvies, quarantaine na vakantie

Werknemers die terugkeren van een vakantiegebied dat oranje of rood is/is geworden, dienen sinds 18 augustus in plaats van 14 dagen, 10 dagen thuis in quarantaine na de vakantie te gaan. Dit geldt nu nog als dringend advies van de Nederlandse overheid. Het is nog geen plicht. De Nederlandse overheid onderzoekt wel de mogelijkheden om quarantaine na vakantie verplicht te gaan stellen.

Geen corona klachten, is quarantaine na vakantie dan nodig?

Dit advies om in quarantaine na de vakantie te gaan, geldt ook wanneer de werknemer op het moment van terugkeer geen corona klachten heeft. Zelfs geldt het quarantaine advies, wanneer de werknemer direct bij aankomst negatief is getest op corona. Bekend is immers dat het enkele dagen kan duren voordat iemand klachten krijgt. Deze thuis quarantaine na de vakantie kan gevolgen hebben op het werk.

Zorgplicht van werkgever tegenover anderen

Een werkgever heeft de zorgplicht om ander personeel en derden, zoals klanten, te beschermen tegen de werknemer die vakantie viert in een risicogebied. Om die reden mag een werkgever wel vragen waarheen de werknemer op vakantie gaat c.q. is geweest. Dit schuurt misschien wat met de privacy, maar alleen vragen staat vrij. Noteren mag niet direct. Een werkgever kan werknemers niet verbieden naar oranje of rode gebieden te reizen. Voor die werknemer geldt wel het overheidsadvies van 10 dagen quarantaine na  vakantie. Door de thuis quarantaine kan werknemer niet terugkeren op de werk. Dit betekent dat deze werknemer thuis dient te blijven.

Werkgever kan werknemer vooraf wijzen op de gevolgen van wijziging van een reisadvies

Werkgever kan de werknemers vooraf schriftelijk waarschuwen voor de gevolgen van het reizen naar en terugkeren uit een risicogebied. Werkgever kan aangeven, dat werknemer niet dient te reizen naar landen waar het reisadvies oranje of rood is. Werkgever mag ook aangeven, dat werknemer onmiddellijk naar huis dient terug te keren, wanneer het reisadvies oranje of rood wordt tijdens het verblijf van werknemer. Werknemer dient zo tijdig terug te keren, dat hij nog gelegenheid heeft binnen zijn verlofperiode 10 dagen over heeft om in quarantaine na die vakantie te blijven.

Werkgever kan sancties aankondigen ingeval werknemer in quarantaine na vakantie zal moeten

Werkgever kan aan deze waarschuwing voor 10 dagen quarantaine na een vakantie sancties verbinden. In het geval werknemer te laat terugkeert en de quarantaine doorloopt na afloop van zijn vakantieverlof kan werknemer verplicht worden tot het opnemen van extra vakantiedagen of onbetaald verlof. Voor het geval dat niet mogelijk zou zijn, kan werkgever aanzeggen dat werknemer tijdens de quarantaine na vakantie geen recht op loon heeft. Dit kan anders liggen, wanneer het voor werknemer heel goed mogelijk is om vanuit huis te werken. Werknemer dient dit vooraf met werkgever af te stemmen.

Kan werknemer de vakantieaanvraag wijzigen wanneer het reisadvies voor vertrek wijzigt?

Werknemer kan ook zelf besluiten om een geplande reis naar een oranje of rood gebied niet door te zetten. Zo voorkomt hij quarantaine na de vakantie. Misschien wil werknemer de hele vakantie wel uitstellen. Dat kan echter niet zo maar. Voor vakantie heeft werknemer toestemming van werkgever nodig. Op een gegeven toestemming hoeft werkgever niet  terug te komen. Hoe dat zit, leest u in een eerdere blog van mij.

Heeft werkgever tegenover de werknemer een plicht het loon door te betalen?

Op grond van de wet dient een werkgever in beginsel het loon ook bij niet werken door de werknemer te betalen. Dit is anders, wanneer dat niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer hoort te komen. De bewijslast hiervan ligt in beginsel bij de werkgever. Werkgever zal aannemelijk moeten maken, dat gelet op alle omstandigheden, het niet betalen van loon in dit geval voor rekening en risico van werknemer komt.

Vóór vertrek van werknemer is het reisadvies al oranje of rood

Werkgever kan werknemer niet verbieden te reizen naar een gebied waarvoor een reisadvies oranje of rood geldt. Het besluit in dat risicogebied toch vakantie te vieren, ligt in de risicosfeer van werknemer. Werknemer dient zo tijdig terug te keren van zijn vakantieverlof, dat hij nog de volledige 10 dagen in quarantaine kan binnen zijn vakantieverlof. Lukt dat werknemer niet, dan zal werknemer, vakantiedagen of onbetaald verlof moeten opnemen. Kan dat niet, dan zal werkgever het loon kunnen inhouden. Dit geldt zeker, wanneer werkgever hiervoor werknemer vooraf heeft gewaarschuwd.

Het reisadvies wordt oranje of rood tijdens de vakantie van werknemer

In dat geval doet werknemer er goed aan zo spoedig mogelijk omgaand terug te keren naar huis. Werknemer dient immers 10 dagen thuis in quarantaine te gaan na die vakantie. Het risico is reëel dat de quarantaine dan langer duurt, dan het nog resterende vakantieverlof. Deze situatie ligt niet direct in de risicosfeer van werknemer. In beginsel houdt werknemer in dit geval recht op loon. Dat kan anders zijn, wanneer werkgever vooraf heeft gewaarschuwd, dat dit gevolgen heeft en wat die gevolgen zullen zijn. Vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen, of dat geen recht op loondoorbetaling zal bestaan.

Werknemer blijft vakantie vieren, ondanks gewijzigd reisadvies naar oranje of rood

In deze situatie kiest werknemer zelf om langer in het risicogebied te blijven. Werknemer weet dat hij aansluitend nog thuis in quarantaine na die vakantie moet. Werknemer neemt bewust het risico dat zijn vakantieverlof op is én hij niet op de werkvloer mag komen. Door het langer vakantie vieren, neemt werknemer bewust een risico dat hij niet tijdig thuis voor de tijd die nodig is om in quarantaine na die vakantie te blijven. Het zal van alle feiten en omstandigheden afhangen of deze quarantaine na die vakantie dan wel voor rekening van werkgever komt. Bij een eerdere aanzegging door werkgever is de situatie duidelijker. De werknemer die voor de gevolgen is gewaarschuwd, dient (onbetaald) verlof op te nemen of werkgever kan het loon stopzetten.

Conclusie

Het wijzigen van een reisadvies door de overheid naar oranje of rood kan vergaande gevolgen hebben. Werkgevers en werknemers kunnen met vragen over de gevolgen of getroffen maatregelen van quarantaine na vakantie, contact opnemen met de advocaten arbeidsrecht bij Advocaten van Waerde: telefoon 033 820 0388 / 06 82572070 of e-mail: info@advocaten-van-waerde.nl.

 

Laatste blogartikelen