Mail
 in Arbeidsrecht, Arbeidsovereenkomst

Is een schriftelijke arbeidsovereenkomst verplicht of niet? De wet stelt deze verplichting niet. Een mondelinge overeenkomst is ook een overeenkomst. In de wet staan alleen de criteria, die een overeenkomst tot een arbeidsovereenkomst maken. Is het verstandig om een arbeidsovereenkomst op papier te zetten? Aan de hand van een voorbeeld, zal ik die vraag beantwoorden.

Mondelinge overeenkomsten

Een mondelinge overeenkomst is ook een overeenkomst. Dit geldt dus ook voor de arbeidsovereenkomst. De vraag is dan: wat spreek je dan precies af? En met wie? Of beter gezegd: bij wie ben je dan in dienst? Dat het antwoord op deze vraag soms lastig kan zijn, blijkt uit de volgende casus.

Casus: de schriftelijke arbeidsovereenkomst

Werknemer heeft een arbeidsovereenkomst getekend met Partij A. De getekende schriftelijke arbeidsovereenkomst is zoek geraakt. Een deel van het salaris betaalt Partij B. Er worden werkzaamheden verricht voor Partij C. Hiervan staat niets op papier. De werknemer ontvangt op enig moment geen salaris meer, maar heeft wel werkzaamheden verricht. Ook heeft de werknemer geen enkele salarisstrook ontvangen. Wie moet de werknemer aanspreken?

De arbeidsovereenkomst is met Partij A?

Dat zou de meest voor de hand liggende partij zijn. De werknemer heeft immers met deze partij een arbeidsovereenkomst getekend. Alleen de werknemer is de arbeidsovereenkomst kwijt. Partij A kan dus ontkennen de werknemer in dienst te hebben.

De arbeidsovereenkomst is met Partij B

Is de betalende partij dan de partij, die aangesproken moet worden? Niet perse! Het feit dat deze partij salaris heeft betaald, maakt niet direct dat dit ook de werkgever is.

De arbeidsovereenkomst is met Partij C?

Moet deze partij dan het achterstallige salaris betalen? De werknemer stelt voor deze partij werkzaamheden te hebben verricht. Het vervelende is echter dat hiervan niets op papier staat. Er is nergens enig aanknopingspunt te vinden, die de stelling van de werknemer onderbouwt.

Het gevolg van deze onduidelijke situatie, is dat de werknemer een procesrisico loopt. Op het moment dat tegen de verkeerde partij wordt geprocedeerd, verlies je de procedure. Naast de gemaakte juridische kosten, wordt de werknemer ook veroordeeld in de proceskosten.

Een schriftelijke arbeidsovereenkomst verstandig?

Het is niet verplicht om een arbeidsovereenkomst op papier te hebben, maar het is wel verstandig. Het is dan duidelijk bij wie je in dienst bent of wie je in dienst hebt. Op het moment dat er werkzaamheden voor een derde partij verricht gaan worden, zet dit ook op papier. Wanneer er geen salaris meer wordt betaald, zou het zo maar kunnen zijn, dat er dan 2 partijen aangesproken kunnen worden in plaats van 1.

Heeft u vragen over arbeidsovereenkomsten, dan kunt u contact opnemen met Advocaten van Waerde: telefoon 033-820 03 88 of e-mail info@advocaten-van-waerde.nl

 

 

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies