Mail
 in Bouwrecht, contractenrecht, Onroerend goedrecht, Vastgoedrecht

In Amersfoort en de rest van het land heeft het de afgelopen periode flink gestormd met stormschade tot gevolg. Bomen zijn omgewaaid, dakpannen van het dak gerukt en zelfs hele aanbouwen weggeblazen. Ook zonnepanelen zijn losgeraakt. Dit levert gevaarlijke situaties op. Maar als de storm is gaan liggen, komt de vraag wie de schade moet vergoeden. Kun je de stormschade op een ander verhalen wanneer de verzekeraar niet uitkeert?

stormschade

stormschade aan zonnepanelen

Aannemingsovereenkomst

Deze vraag deed zich voor bij een kwestie die speelde bij een vorige storm. Een opdrachtgever had een aannemer opdracht gegeven voor de bouw van een woning. Daarbij was ook afgesproken dat er zonnepanelen op het dak geleverd en geïnstalleerd zouden worden. Dit was vastgelegd in een aannemingsovereenkomst.

Stormschade

Tijdens een zware storm zijn vervolgens vijf zonnepanelen omgewaaid. Deze zonnepanelen waren blijkbaar zo geïnstalleerd dat er een bak met grind onder ieder zonnepaneel als ballast was geplaatst. Ondanks deze ballast zijn de zonnepanelen omgewaaid. De zonnepanelen zijn daarbij zo beschadigd dat er nieuwe zonnepanelen moesten worden aangebracht. Dit leverde een schadepost op van bijna € 7.000,–.

Opstalverzekering

De opdrachtgever/eigenaar van de woning meldde de stormschade bij zijn opstalverzekeraar. Die schakelde een expert in. De expert constateerde dat de bakken met grind niet volledig gevuld waren. De opstalverzekeraar heeft zich vervolgens op het standpunt gesteld dat het omwaaien van de zonnepanelen tijdens de storm te wijten was aan het feit dat de constructie met onvoldoende ballast was uitgevoerd. Dit was volgens de verzekeraar een constructiefout. Schade als gevolg van constructiefouten was uitgesloten volgens de polisvoorwaarden. De opstalverzekeraar keerde dus niet uit.

Goed en deugdelijk werk

De opdrachtgever/eigenaar van de woning richtte zijn pijlen vervolgens op de aannemer. Daarbij verwees hij naar het expertiserapport en het standpunt van de opstalverzekeraar. Hij stelde zich op het standpunt dat de stormschade was ontstaan door gebreken in de constructie. De zonnepanelen zouden met te weinig ballast zijn aangebracht. Er was geen sprake van goed en deugdelijk werk (zie over de eisen van goed en deugdelijk week ook een eerdere blog).

De aannemer betwistte dat er sprake van een ondeugdelijke constructie en wees aansprakelijkheid af.

Raad van Arbitrage in bouwgeschillen

Omdat partijen er niet uitkwamen, hebben zij zich gewend tot de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. In de aannemingsovereenkomst was bepaald dat die bevoegd was. Omdat de aannemer de aansprakelijkheid betwistte, diende de opdrachtgever zijn stellingen te onderbouwen. Dat deed hij door te verwijzen naar het expertiserapport.

De arbiter keek kritisch naar het expertiserapport. Daarin stonden volgens de arbiter een aantal onduidelijkheden. Zo was onder andere onvoldoende duidelijk of het klopte dat de bakken maar voor 1/3 met grind waren gevuld. De arbiter kon daarom niet uitgaan van de juistheid van het expertiserapport. De arbiter voegde daar nog het volgende aan toe. Omdat er sprake was geweest van een zeer zware storm (windkracht 10 met zeer zware windstoten), kon niet uitgesloten worden dat ook zonnepanelen die deugdelijk van constructie waren, in dat geval zouden zijn omgewaaid. De opdrachtgever had daarmee onvoldoende aangetoond dat er sprake was van een ondeugdelijke constructie. Zijn vordering jegens de aannemer werd door de arbiter afgewezen.

Expertiserapport

De opdrachtgever stond dus met lege handen: de verzekeraar keerde de stormschade niet uit en de aannemer was niet aansprakelijk omdat er geen sprake was van een constructiefout. Dat was erg zuur.

Hoe had het anders kunnen aflopen? De stelling dat er sprake is van een constructiefout, moet goed worden onderbouwd. Wanneer er een expertiserapport wordt opgesteld, beoordeel dan goed of de constateringen van de expert juist en logisch zijn. Stel daarover anders kritische vragen. Mogelijk leidt dit tot aanpassing en verheldering van het rapport. Dit kan mogelijk onjuiste conclusies voorkomen.

Nu de arbiter had bepaald dat er geen sprake was van een constructiefout (althans dat dit onvoldoende was aangetoond), zou de opdrachtgever/eigenaar van de woning zich opnieuw tot de opstalverzekeraar kunnen wenden. De opstalverzekeraar was immers uitgegaan van een conclusie die door een arbiter niet werd aangenomen. Mogelijk heeft dit alsnog tot een uitkering van de stormschade geleid. Dat is mij alleen niet bekend.

Maartje van den Berg

Maartje van den Berg

Vragen

Bij stormschade dient in eerste instantie te worden gekeken of die schade gedekt is door een verzekering. Is dat niet het geval, dan kan worden gekeken of er een ander aansprakelijk kan worden gesteld. Mogelijk is dit de leverancier van de zonnepanelen of de aannemer die de uitbouw realiseerde. Er moet dan wel sprake zijn van een ondeugdelijke constructie. Dit standpunt moet worden onderbouwd. Ik help u graag om te beoordelen wat uw juridische positie is bij stormschade in Amersfoort of elders.

U kunt contact opnemen met Advocaten van Waerde in Amersfoort via telefoon 033 820 03 88 of e-mail info@advocaten-van-waerde.nl.

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies