Mail
 in Arbeidsrecht

Heeft een werknemer nou recht op een transitie- of een billijke vergoeding? Of op allebei? Hoe zit dat nu precies?

De transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 heeft iedere werknemer bij het einde van het dienstverband recht op de transitievergoeding. In eerste instantie moest je dan wel minimaal 24 maanden in dienst zijn geweest. Sinds 1 januari 2020 heeft iedere werknemer direct recht op de transitievergoeding. Uiteraard zitten hier wel wat voorwaarden aan.

Het initiatief voor de beëindiging moet bij de werkgever liggen. In het algemeen heeft een werknemer geen recht op de transitievergoeding als hij zelf het dienstverband beëindigd. Ook bestaat er geen recht op deze vergoeding als de werkgever zgn. ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Hiervan is, bijvoorbeeld, sprake als de werknemer van de werkgever heeft gestolen. In de regel zal een rechter niet snel oordelen dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van een werknemer. Dit betekent niet, dat het nooit gebeurt. Inmiddels zijn er al diverse uitspraken waarin de rechter wel tot dit oordeel kwam.

De maximale transitievergoeding

Zit er ook een wettelijk maximum aan de transitievergoeding? Jazeker, de maximale transitievergoeding bedraagt € 81.000,– bruto. Dit alleen anders als het bruto jaarsalaris van de werknemer hoger is dan dit bedrag. Heeft een werknemer een bruto jaarsalaris van € 100.000,–, dan is dit het maximale bedrag, dat hij als transitievergoeding kan krijgen.

De billijke vergoeding

Sinds 1 juli 2015 bestaat ook de mogelijkheid dat een werknemer een billijke vergoeding kan krijgen. Dit is echter geen recht zoals de transitievergoeding. In het algemeen heeft een werknemer altijd recht op de transitievergoeding. Dit is anders bij de billijke vergoeding.

Een werknemer kan alleen aanspraak maken op een billijke vergoeding, als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Wanneer is hier sprake van? Wanneer een werknemer op staande voet wordt ontslagen en een rechter oordeelt dat dit niet terecht is geweest. Dan is er sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De werknemer kan dan om een billijke vergoeding vragen.

De maximale billijke vergoeding

Is er een maximum aan de billijke vergoeding? Nee, die is er niet. Dit is dus anders dan bij de transitievergoeding waar de wet een maximum heeft bepaald. Bij de billijke vergoeding is het aan de rechter om een bedrag te bepalen. Zijn er dan geen criteria bepaald? Jawel, de Hoge Raad heeft in een arrest een aantal gezichtspunten geformuleerd. Aan de hand van deze gezichtspunten zou de hoogte van de billijke vergoeding berekend kunnen worden. De gehele uitspraak van http://ECLI:NL:HR:2017:1187  vind je hier.

Conclusie

Als de werknemer heb je altijd recht op de transitievergoeding. Daarnaast kan het voorkomen, dat de werknemer ook nog recht heeft op een billijke vergoeding. Uiteraard bestaan er nog genoeg situaties waarin een werknemer geen recht heeft op een transitie- en/of billijke vergoeding.

Wilt u meer weten over de verschillende vergoedingen in het arbeidsrecht? Neem contact op met Advocaten van Waerde via telefoon 033-820 03 88 of email info@advocaten-van-waerde.nl

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies