Mail
 in Arbeidsrecht

Uber-chauffeurs zijn werknemers. Dit was het oordeel van de kantonrechter te Amsterdam. Het gevolg hiervan is, dat de CAO Taxivervoer van toepassing is.

De voorwaarden voor een arbeidsovereenkomst.

In de wet staat in artikel 7:610 BW de arbeidsovereenkomst beschreven. De arbeidsovereenkomst kent drie voorwaarden: (1) De werknemer is verplicht zelf de arbeid te verrichten, (2) ontvangt daarvoor loon en (3) is in dienst van een ander.

Het systeem van Uber

In het kort werkt het systeem van als volgt. De chauffeurs kunnen zich alleen aanmelden via de Uberapp. De voorwaarden waaronder zij de app kunnen gaan gebruiken, zijn niet onderhandelbaar. Ze moeten eerst alle voorwaarden volledig accepteren om ritten via de app te kunnen uitvoeren. Uber bepaalt eenzijdig de voorwaarden waaronder de chauffeurs werken.

De app bepaalt welke chauffeur een rit als eerste krijgt aangeboden. De Uberapp adviseert ook een route. De chauffeurs hebben geen invloed op de prijs van de rit, aangezien Uber deze vaststelt. Er is dus geen enkele sprake van ondernemersvrijheid van de chauffeurs. Wat wel wordt gesteld.

De kantonrechter Amsterdam

Aan de hand van de 3 voorwaarden uit artikel 7:610 BW, namelijk (1) arbeid, (2) loon en (3) in dienst van, beoordeelt de kantonrechter de verhoudingen tussen partijen. De gehele uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam is hier te vinden.

Arbeid

De kantonrechter is vrij duidelijk over de vraag of de chauffeurs arbeid verrichten voor Uber. Dit lijdt geen twijfel. Zij vervoeren via de app passagiers voor Uber. Die controleert overigens ook expliciet of de chauffeurs persoonlijk de arbeid verrichten. Zij moeten namelijk een selfie nemen.

Loon

Loon is de overeengekomen tegenprestatie voor de verrichte arbeid. Ook hier is de kantonrechter heel duidelijk in zijn oordeel. De chauffeurs krijgen een vergoeding voor een taxirit. De feitelijke gang van zaken is als volgt. Uber krijgt de aanvraag voor de taxirit en bepaalt vervolgens aan welke chauffeur deze wordt aangeboden, de route en de ritprijs. Uber ontvangt na de rit de ritprijs en betaalt deze minus de servicekosten aan de chauffeur. De ritprijs vormt de beloning voor de arbeid van de chauffeur.

Uber voerde hier nog aan, dat niet zij, maar Uber Pay (een andere entiteit) de chauffeurs betaalde. De kantonrechter is echter van mening, dat het enkele feit, dat Uber Pay de chauffeurs betaalt, niet betekent, dat deze geen loon voor hun werkzaamheden ontvangen. De benaming van het loon is niet van belang en de vorm van uitbetaling evenmin.

In dienst van: gezagsverhouding

Dit is nog steeds het meest kenmerkende criterium bij het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een andere arbeidsrelatie. De kantonrechter is van mening, dat in de huidige door technologie beheerste tijd, het criterium gezag een andere invulling heeft gekregen. Deze invulling heeft een meer indirecte (vaak digitale) controlerende invulling gekregen. De kantonrechter is van mening, dat tussen Uber en de chauffeurs sprake is van een “moderne gezagsverhouding”. Dit komt door het verplichte gebruik van de app, zoals hierboven omschreven.

Conclusie

De kantonrechter te Amsterdam is van oordeel, dat de chauffeurs werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst en niet als zelfstandig ondernemer. Deze zaak vertoont veel overeenkomsten met de Deliveroo-zaak. Het systeem dat Uber gebruikt, lijkt ook veel op dat van Deliveroo. Ik schreef hier al eens een blog over. Deze is hier terug te lezen. Persoonlijk verbaast mij het dan ook niet, dat ook in deze zaak de rechter tot het oordeel kwam, dat er sprake is van een arbeidsverhouding tussen partijen. Net als in de Deliveroo-zaak.

Voor vragen over arbeidsovereenkomsten of andere contractuele verhoudingen kunt u contact opnemen met de advocaten arbeidsrecht bij Advocaten van Waerde: telefoon 033 820 0388 of e-mail: info@advocaten-van-waerde.nl

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies