Mail

Yvonne Weernink

Yvonne Weernink

Yvonne Weernink is sinds 1985 werkzaam als advocaat in Nederland. Door haar studie in het Duitse recht richtte zij zich aanvankelijk op het internationale handelsrecht. In die periode hield zij zich vooral bezig met ondernemingsrecht en (internationaal) contractenrecht. Sinds ongeveer 20 jaar doet zij nog voornamelijk  arbeidsrecht. Daarnaast is Yvonne sinds 2022 ook mediator. Zij doet veel (pre-)mediation bij arbeidsgeschillen en bij zakelijke conflicten.

Advocaat arbeidsrecht

Als advocaat arbeidsrecht adviseert en zo nodig procedeert Yvonne voor werkgever en werknemers. Het gaat daarbij om alle zaken op het gebied van arbeidsrecht. Van het opstellen en beoordelen van arbeidscontracten, tot het beëindigen van die arbeidsovereenkomst en alles wat daarbij hoort. Denk bijvoorbeeld aan vragen over vakantie, ziekte of studiekosten. Echt alles  dat met arbeid te maken heeft. Yvonne heeft oprechte interesse in haar cliënten. Die vertrouwen ook op haar adviezen. Tal van bedrijven adviseert Yvonne dan ook al tientallen jaren. Ook werknemers doen vaak een beroep op haar.

Mediator

Arbeidsrecht zaken hebben twee kanten. De werkgever en de werknemer, ieder met hun eigen belangen. Bij geschillen is het voor beiden van belang dat die zo snel mogelijk worden opgelost. Dat heeft Yvonne doen besluiten ook mediator te worden. Als mediator begeleidt zij partijen om samen in gesprek te gaan, zodat zij elkaar echt horen en begrip voor elkaar krijgen. Als mediator is Yvonne neutraal en onpartijdig en zij heeft geen belang bij de uitkomst. Als mediator is zij er juist voor allebei de partijen. Dat is een hele andere rol, dan als advocaat. En juist het wederzijdse begrip dat tussen deelnemers ontstaat, maakt mijn werk als mediator zo mooi.

Naast het werk

In haar vrije tijd is Yvonne op geheel andere wijze creatief. Haar hobby’s zijn koken, tekenen en schilderen. Ook glasfusing, edelsmeden en keramieken heeft zij vele jaren gedaan.

Rechtsgebiedenregister

Yvonne Weernink heeft het rechtsgebied Arbeidsrecht geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Deze registratie verplicht de advocaten volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten jaarlijks tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Lidmaatschappen

Yvonne Weernink is lid van:Nederlandse Mediatorsvereniging

Contact

LinkedIn 
Call Now Button Bel voor advies