Mail

Opdrachtgevers van Advocaten van Waerde

Advocaten van Waerde adviseert en procedeert voor ondernemers, intermediairs en particulieren. Ook als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u bij ons terecht.

Ondernemers

Ondernemers lopen tegen juridische vragen op bij het ondernemen. Hierover worden zij geadviseerd door Advocaten van Waerde op het gebied van het arbeidsrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht en het onroerend goedrecht (zoals bouw- en huurrecht).

Die ondernemers zijn grote en kleine bedrijven, profit en non-profit organisaties en retailketens. Ook ZZP-ers worden geholpen met al hun vraagstukken op het gebied van, onder meer, het contractenrecht en de Wet DBA. Behalve Nederlandse bedrijven en instellingen werkt Advocaten van Waerde ook internationaal, onder andere voor Duitse, Deense en Engelse bedrijven. Door de achtergrond en contacten van Yvonne Weernink en Maartje van den Berg in het internationale handelsrecht schakelen deze bedrijven hen in om hun belangen te behartigen en hen te adviseren. Het gaat dan meestal om ondernemingen met handelspartners in Nederland, Nederlandse dochterondernemingen van buitenlandse bedrijven of (internationale) retailketens.

Intermediairs

Accountants, outplacementbureaus, administratiekantoren, notarissen, makelaars en andere tussenpersonen die werkzaam zijn voor ondernemers of particulieren schakelen Advocaten van Waerde in voor vragen op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht en onroerend goedrecht. Op die manier zijn ze in staat om hun eigen cliënten beter te adviseren. In goed overleg met de intermediair wordt door Advocaten van Waerde vastgesteld op welke wijze de cliënt het best kan worden geholpen.

Particulieren

Advocaten van Waerde staat ook particulieren bij. Werknemers, huurders en consumenten die advies of juridische bijstand wensen bij een geschil of conflict met respectievelijk de werkgever, de verhuurder, leverancier of een ander (bijvoorbeeld de buurman of een instantie) kunnen bij Advocaten van Waerde terecht met hun probleem. Ambtenaren en statutaire directeuren die een bijzondere rechtspositie hebben alsmede onderwijspersoneel waar ook specifieke regelgeving voor geldt, worden bij Advocaten van Waerde deskundig geholpen.

Marc Gerritsen en Ramon Rila staan ook particulieren bij die in aanmerking komen voor een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand (gefinancierde rechtsbijstand).

Rechtsbijstandverzekering

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, bent u verzekerd voor kosten van juridische bijstand. Daarvoor moet het geschil wel onder de dekking van de polis vallen. De zaak wordt dan in beginsel behandeld door de jurist van de rechtsbijstandverzekering. Wanneer er sprake is van een procedure, heeft u het recht om uw eigen advocaat te kiezen. Dat geldt ook voor een procedure waarin het niet verplicht is om met een advocaat te procederen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij arbeidszaken, huurgeschillen of burenrecht. Ook in die gevallen staan de Advocaten van Waerde u graag bij.

Indien u een rechtsbijstandverzekering hebt, is het dus goed om in de polis te kijken of een geschil onder de dekking valt en zo ja, of u mogelijkheden heeft om uw eigen advocaat te kiezen. Als dat het geval is, worden in beginsel alle kosten (tot een mogelijk in de polis genoemd maximumbedrag) door de rechtsbijstandverzekeraar voldaan. Advocaten van Waerde stemt dit dan af met de rechtsbijstandverzekeraar.

Call Now Button Bel voor advies