Mail
 in Arbeidsrecht, Bepaalde tijd contract, Ketenregeling

Werkgevers kunnen nu al vooruitlopen op de nieuwe Ketenregeling zoals die geldt vanaf 1 januari 2020. Advies aan werkgevers is dan ook: werkgevers pas de nieuwe Ketenregeling nu al toe.  In een eerdere blog besprak ik de verschillende wijzigingen ten gevolge van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Eén van de wijzigingen is dat de wetgever in de WAB de bestaande Ketenregeling verruimt. Dat wil zeggen, de reeks elkaar opvolgende contracten voor bepaalde tijd voordat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De huidige Ketenregeling (artikel 7:668a BW)

Wanneer meer dan drie of langer dan twee jaar (24 maanden) tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn gesloten zonder onderbreking van meer dan zes maanden, dan is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Maximaal kunt u drie contracten voor bepaalde tijd sluiten. De contractduur en de eventuele onderbreking mogen niet meer dan 24 maanden bedragen. In een cao of regeling van een bevoegd bestuursorgaan kunnen uitzonderingen staan.

Vanaf 1 januari 2020 luidt de nieuwe Ketenregeling (artikel 7:668a BW)

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, wanneer meer dan drie of langer dan drie jaar (36 maanden) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn gesloten zonder onderbreking van meer dan zes maanden. Ook straks kunt u nog steeds maximaal drie contracten voor bepaalde tijd sluiten. De contractduur en de eventuele onderbreking mogen net als vóór de WWZ weer tezamen niet meer dan 36 maanden bedragen. Ook hier blijven uitzonderingen in cao of regeling van een bevoegd bestuursorgaan mogelijk.

Géén overgangsrecht

Overgangsrecht regelt de verhouding tussen de nieuwe wet en de bestaande rechtstoestand. De wetgever heeft in de WAB bij dit wetsartikel géén overgangsrecht opgenomen. Dit betekent dat de nieuwe Ketenregeling op 1 januari 2020 onmiddellijk in werking treedt. Wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in 2020, is die nieuwe Ketenregeling van toepassing. De einddatum van een contract voor bepaalde tijd bepaalt het recht dat van toepassing is op de totale contractsduur. Duurt het 24 maanden of 36 maanden voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand komt. Dat betekent wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt op of na 1 januari 2020 pas sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, wanneer meer dan drie of langer dan drie jaar (36 maanden) tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn gesloten zonder onderbreking van meer dan zes maanden.

De einddatum is dus bepalend of oud, dan wel nieuw recht op de duur van de overeenkomst van toepassing is. Hierdoor kunnen werkgevers nu al vooruitlopen op de nieuwe Ketenregeling zoals die geldt vanaf 1 januari 2020.

Werkgevers kunnen nu al rekening houden met die nieuwe Ketenregeling

Indien u als werkgever de komende maanden nog een tweede of derde contract voor bepaalde tijd sluit met een einddatum op of na 1 januari 2020, de 24 maanden in 2019 nog niet zijn verstreken én de totale contractsduur is minder dan 36 maanden, dan eindigt die arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nog altijd van rechtswege. Er komt geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand. Afwijking is soms mogelijk  in een cao of regeling van een bevoegd bestuursorgaan.

Enkele voorbeelden:

Voorbeeld 1

Werkgever en werknemer hebben een eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 8 maanden gesloten van 1 september 2017 tot 1 mei 2018. Aansluitend is een tweede contract voor bepaalde tijd van 18 maanden gesloten vanaf 1 mei 2018 tot 1 december 2019. Dit zijn twee contracten voor bepaalde tijd met een duur van 26 maanden. Omdat de einddatum voor 1 januari 2020 ligt, geldt het huidige recht. Hier zijn weliswaar pas twee, maar langer dan twee jaar (24 maanden), tijdelijke arbeidsovereenkomsten gesloten, zodat sinds 1 september 2019 sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De laatste arbeidsovereenkomst loopt dus voor onbepaalde tijd door na 1 december 2019.

Voorbeeld 2

Werkgever en werknemer hebben een eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 12 maanden gesloten van 1 juni 2018 tot 1 juni 2019. Aansluitend is een tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 18 maanden gesloten vanaf 1 juni 2019 tot 1 december 2020. Deze einddatum ligt na 1 januari 2020. Daarom geldt op die einddatum de nieuwe Ketenregeling. Tot dat moment zijn twee contracten voor bepaalde tijd met een duur van 30 maanden gesloten. Er kan dan probleemloos nog een derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden worden gesloten van 1 december 2020 tot en met 31 mei 2021. Deze eindigt nog steeds van rechtswege.

Voorbeeld 3

Werkgever en werknemer sluiten een eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 12 maanden, te weten van 1 februari 2018 tot 1 februari 2019. Omdat er even weinig werk is, werkt werknemer gedurende 6 maanden niet bij werkgever. Daarna komt een tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot stand voor 18 maanden. Van 1 augustus 2019 tot 1 februari 2021. Deze einddatum ligt na 1 januari 2020. Daarom geldt op die einddatum de nieuwe Ketenregeling. Na de eerste 12 maanden is er een toegestane tussenpoos van 6 maanden. Daarna is weer een contract van 18 maanden tot stand gekomen. Dit zijn twee contracten voor bepaalde tijd, maar de totale duur daarvan met de toegestane tussenpoos van 6 maanden, is 36 maanden. Dit tweede contract eindigt nog van rechtswege. Omdat de totale duur van 36 maanden is opgebruikt, kan dan aansluitend geen derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten. Wel is vanzelfsprekend een contract voor onbepaalde tijd mogelijk.

Vergeet de verplichte aanzegging bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet

Zoals in eerdere blog van mij beschreven dient een werkgever uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt aan de werknemer schriftelijk mee te delen of, en zo ja onder welke voorwaarden, de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Dit is de zogenaamde aanzegplicht (artikel 7:668 lid 1 BW). Wordt deze niet (tijdig) nagekomen dan is de werkgever een boete verschuldigd.

Conclusie

U kunt als werkgever vooruitlopen op de nieuwe Ketenregeling. Mits in 2019 de 24 maanden nog niet zijn verstreken is op een einddatum op of na 1 januari 2020 pas sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, wanneer meer dan drie of langer dan drie jaar (36 maanden) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn gesloten zonder onderbreking van meer dan zes maanden.

Heeft u advies nodig of uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nogmaals verlengd kan worden en hoe lang, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de advocaten arbeidsrecht bij Advocaten van Waerde: telefoon 033 820 0388 of e-mail: info@advocaten-van-waerde.nl.

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies