Mail

Disclaimer 

Advocaten van Waerde heeft de informatie op haar website met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de deze informatie altijd volledig, juist en actueel is. De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie, voor algemeen gebruik en houdt geen advies in. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op onze website komt voor uw eigen risico.

Voor een advies voor uw persoonlijke situatie dient u ons te raadplegen. U krijgt dan een passend advies.

Alle rechten van intellectuele eigendom op onze website berusten uitsluitend bij Advocaten van Waerde. Wij behouden ons die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. U mag de website en de informatie op de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is u niet toegestaan (delen van) de website en de informatie op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens onze toestemming en voor zover dit is toegestaan op grond van de wet.

Advocaten van Waerde is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Advocaten van Waerde.

Call Now Button Bel voor advies