in Arbeidsrecht, Cao, Lockdown

In diverse kranten staat: “Werknemers moeten gratis uren inhalen na lockdown”. Dit is een te algemene stelling. Dat ligt door cao’s vaak genuanceerder. Valt een werknemer onder zo’n cao dan kan kent die cao verschillende contracten waarin met een bandbreedte van +/-35% uren mag worden gewerkt.

Cao kent een bandbreedte van +/-35%

Is een werknemer werkzaam op basis van een cao met een bandbreedte van +/-35% dan werkt dat bijvoorbeeld als volgt.: Een werknemer kan een contract hebben voor een vast aantal uren. Stel bijvoorbeeld 20 uur per week. De werknemer ontvangt dan maandelijks een vast salaris gebaseerd op die 20 uur per week. Werknemer mag wel volgens de cao binnen een bandbreedte van +/- 35% aan uren per week feitelijk werken. Werknemer in het voorbeeld mag dan tussen de 13 en 27 uur per week werken. Zo ontstaan wekelijks min-uren en plus-uren.

Referteperiode

In die cao staat voor een bandbreedte van +/-35% aan feitelijk gewerkte uren ook een referteperiode. Vaak wordt na 12 maanden (referteperiode) de balans opgemaakt. De referteperiode hoeft niet gelijk te lopen met het kalenderjaar. De referteperiode kan ook lopen van 1 maart tot en met februari van het volgende jaar. Bekeken wordt of werknemer in die 12 maanden (referteperiode) het afgesproken gemiddeld aantal uren heeft gewerkt.

In ons voorbeeld dient de werknemer gemiddeld 20 uur per week te werken. Heeft de werknemer na de referteperiode gemiddeld meer uren gewerkt dan die 20 uur per week, dan worden die plus-uren na 12 maanden uitbetaald. Heeft de werknemer op dat moment minder dan de 20 uur per week gemiddeld gewerkt. Dan vervallen die min-uren. De werknemer hoeft geen salaris terug te betalen. De werknemer heeft in beide situaties geen gratis uren gewerkt.

Geen werkzaamheden tijdens de lockdown

Tijdens de lockdown heeft de werknemer niet de 20 uur per week uit ons voorbeeld kunnen werken. Winkels zijn gesloten. Werknemer heeft tijdens de lockdown wel het salaris voor die 20 uur ontvangen. Door zo’n cao mag de werkgever in ons voorbeeld tijdens de lockdown wel 7 min-uren noteren voor de werknemer. Werkgever zal er naar streven om werknemer, wanneer straks de winkels weer open zijn, meer uren dan de 20 uur per week te laten werken. Die inhaal uren zijn geen gratis uren. Die zijn al betaald.

Werkgever heeft er belang bij dat de werknemer gemiddeld de afgesproken uren per week werkt. Werkgever dient in ons voorbeeld in de referteperiode (12 maanden) immers gemiddeld 20 uur per week te werken. Het loon voor 20 uur is ook betaald. Is aan het einde van de referteperiode te weinig uren gemiddeld gewerkt, dan vervallen volgens de cao die min-uren. Werknemer heeft dan geluk. Werknemer heeft loon gehad voor uren waarvoor niet is gewerkt. Heeft werknemer gemiddeld meer dan 20 uur per week gewerkt aan het eind van de referteperiode, dan worden volgens die cao die plus-uren alsnog uitbetaald.

Uitzondering op min-uren tijdens eerste lockdown van maart 2020

Er zijn cao partijen die hadden afgesproken dat de werkgever tijdens de eerste intelligente lockdown in maart 2020 geen min-uren mocht afboeken bij de werknemers. Voor de tweede lockdown op 15 december 2020 is dat niet door cao-partijen afgesproken. De werkgever mag daardoor in deze tweede lockdown wel min-uren boeken bij haar werknemers. Afhankelijk van de referteperiode zal veelal op 1 januari 2021 of  1 maart 2021 de referteperiode afgelopen zijn. Indien een werknemer dan min-uren heeft staan zullen deze vervallen. Wel begint natuurlijk een nieuwe referteperiode. Werkgever heeft weer 12 maanden om werknemer opnieuw het afgesproken gemiddeld aantal uren (in ons voorbeeld van 20 uur per week) feitelijk te laten werken.

Geen gratis uren inhalen na lockdown

Van gratis uren inhalen na de lockdown door werknemers is gelet op de cao’s meestal geen sprake. De krantenkoppen, zoals in de NRC, zijn daarmee te algemeen.

Advies over cao met bandbreedte +/-35%

Wilt u als werkgever of werknemer weten of  in uw situatie gewerkt mag worden met een bandbreedte van +/-35% voor de gewerkte uren? Wilt u iets weten over de referteperiode en de gevolgen  daarvan? Zowel werkgever als werknemers kunnen met vragen hierover contact opnemen met de advocaten arbeidsrecht bij Advocaten van Waerde in Amersfoort: telefoon 033 8200388 / 06 82572070 of e-mail: info@advocaten-van-waerde.nl.

Laatste blogartikelen